Sjömanshuset i Kristianstad

Sjömanshuset i Kristianstad in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeSjömanshus
InformationHISTORIK

Sjömanshuset i Kristianstad tillkom år 1754 den 6 maj. De äldre delarna av detta arkiv förvaras i Kristianstads stadsarkiv. Enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Commerce Collegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Kristianstad att omfatta följande distrikt: Staden Kristianstad med Åhus, jämte Willands, Gärds, Västra Göinge och Östra Göinge härader samt av Albo härad Ravlunda socken norr om Skepparps å i Kristianstads län.

Sjömanshuset var förlagt till Åhus hamn, cirka 2 mil från staden. Kungl Maj:t beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Kristianstad berördes inte av detta beslut. År 1957 avgav 1946 års sjömanskommitté sitt betänkande om sjömanshusen och 1961-04-14 kom en ny förordning, vilken trädde i kraft 1961-07-01. Genom förordningen upphävdes kungörelsen den 9 juni 1939 (nr 306) angående sjömanshusen i riket samt sjömäns på- och avmönstring m m och förordningen den 22 maj 1925 (nr 263) angående vissa villkor beträffande hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet för vinnande av anställning å fartyg i vissa fart m m; dock skulle bestämmelserna i 19, 20 och 24 )) 1939 års kungörelse gälla till dess Kungl. Maj:t annat förordnade. Med avseende på förvaltningen av sjömanshusen tillhörande särskilda kassor och fonder skulle de uppgifter som enligt 1939 års kungörelse ankommit på sjömanshusdirektionen övertagas av för ändamålet särskild inrättad stiftelse. Sjöfartsstyrelsen hade att meddela erforderliga föreskrifter angående medelförvaltningen och kontrollen däröver. I sitt yttrande över 1946 års sjömanskommittés betänkande om sjömanshusen konstaterande riksarkivet, att de dåvarande sjömanshusen icke var några statliga institutioner. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen skulle enligt Kungl. Sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961 bl. a. avlämnas så att arkivalierna vid sjömanshuset i Kristianstad lämnades till sjömanshuset i Helsingborg.

Det finns ett register över båtar i manuellt förda förteckningen.
NADSE/LLA/10738
Volume from Sjömanshuset i Kristianstad
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Sjömanshuset i Kristianstad DId:1 1826 - 1893    203 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:1 1871 - 1881    181 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:1 1871 - 1881  181 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:1 1871 - 1881  181 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:2 1871 - 1908    145 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:3 1871 - 1912    222 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EIII:1 1879 - 1918    176 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:2 1882 - 1890    198 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:2 1882 - 1890  198 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:2 1882 - 1890  198 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:3 1890 - 1892    93 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:3 1890 - 1892  93 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:3 1890 - 1892  93 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:4 1892 - 1894    108 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:4 1892 - 1894  108 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:4 1892 - 1894  108 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:4 1892 - 1900    55 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:5 1894    91 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:5 1894  91 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:5 1894  91 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:6 1895 - 1896    153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:6 1895 - 1896  153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:6 1895 - 1896  153 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:7 1897 - 1899    153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:7 1897 - 1899  153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:7 1897 - 1899  153 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:8 1899 - 1901    153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:8 1899 - 1901  153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:8 1899 - 1901  153 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:9 1901 - 1903    154 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:9 1901 - 1903  154 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:9 1901 - 1903  154 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:10 1903 - 1904    144 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:10 1903 - 1904  144 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:10 1903 - 1904  144 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:11 1905 - 1909    244 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:11 1905 - 1909  244 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:11 1905 - 1909  244 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:12 1908 - 1909    122 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:12 1908 - 1909  122 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:12 1908 - 1909  122 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:13 1909 - 1910    123 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:13 1909 - 1910  123 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:13 1909 - 1910  123 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:14 1910 - 1912    147 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:14 1910 - 1912  147 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:14 1910 - 1912  147 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:5 1911 - 1939    160 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:6 1911 - 1939    169 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:15 1912 - 1913    134 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:15 1912 - 1913  134 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:15 1912 - 1913  134 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:7 1913 - 1939    295 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:16 1914 - 1916    134 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:16 1914 - 1916  134 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:16 1914 - 1916  134 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:17 1916 - 1919    135 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:17 1916 - 1919  135 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:17 1916 - 1919  135 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:18 1919 - 1921    147 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:18 1919 - 1921  147 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:18 1919 - 1921  147 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EIII:2 1919 - 1924    140 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:8 1920 - 1939    244 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:19 1921 - 1923    144 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:19 1921 - 1923  144 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:19 1921 - 1923  144 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:1 1922 - 1923    360 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:1 1922 - 1924    397 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:2 1924    250 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:20 1924 - 1925    162 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:20 1924 - 1925  162 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:2 1924 - 1926    434 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:3 1925    247 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:21 1925 - 1927    153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:21 1925 - 1927  153 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EIII:3 1925 - 1932    221 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:9 1925 - 1939    253 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:4 1926    250 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:3 1926 - 1927    451 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:5 1927    281 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:4 1927 - 1929    399 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:22 1927 - 1931    274 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:22 1927 - 1931  274 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:6 1928    296 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:5 1928 - 1930    607 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:10 1928 - 1939    248 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:7 1929    336 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:8 1930    326 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:6 1930 - 1932    579 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:9 1931    292 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:23 1931 - 1935    216 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:23 1931 - 1935  216 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:10 1932 - 1933    483 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:7 1932 - 1934    576 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:11 1933 - 1939    250 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EIII:4 1933 - 1946    239 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:11 1934    265 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:8 1934 - 1936    378 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:12 1935    302 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:24 1935 - 1938    229 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:24 1935 - 1938  229 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:13 1936    324 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:9 1936 - 1938    685 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:14 1937    367 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DId:12 1937 - 1939    210 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:15 1938    321 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:10 1938 - 1939    449 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:25 1938 - 1941    222 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:25 1938 - 1941  222 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:11 1939    433 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:16 1939    397 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:12 1939 - 1940    372 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:17 1940    374 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:13 1940 - 1941    371 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:18 1941    422 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:14 1941 - 1942    370 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad DIa:26 1941 - 1944    153 SEK
See: Sjömanshuset i Kristianstad DIa:26 1941 - 1944  153 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EX:19 1942    337 SEK
Sjömanshuset i Kristianstad EVIII:15 1942 - 1943    375 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program