Askims och Mölndals domsagas häradsrätt

Askims och Mölndals domsagas häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationGenom beslut av Kungl. Maj:t den 16 november 1951, SFS 1951:720, om ändrad domsagoindelning i den del av Göteborgs och Bohus län som omfattades av Askims, Hisings och Sävedals domsaga, Inlands domsaga samt Orusts och Tjörns domsaga förordnades att
A) Landvetters, Råda, Kållereds och Askims landskommuner samt Mölndals stad skulle utgöra en domsaga benämnd ASKIMS OCH MÖLNDALS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
B) Återstående landskommuner /Partille, Styrsö, Tuve, Öckerö, Torslanda och Säve/ inom Askims, Hisings och Sävedals domsaga skulle jämte Romelanda, Ytterby och Hermansby landskommuner samt Kungälvs stad i Inlands domsaga utgöra en domsaga benämnd HISINGS, SÄVEDALS OCH KUNGÄLVS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
C) Inlands domsaga skulle, med undantag av de under B) nämnda landskommunerna Romelanda, Ytterby och Hermansby, jämte Orusts och Tjörns domsaga utgöra en domsaga benämnd ORUSTS, TJÖRNS OCH INLANDS DOMSAGA.
Kansliet skulle vara beläget i Stenungsund samt tingsställen där och i Varekil.
Detta beslut om ändrad domsagoindelning kom att gälla först från den 1 januari 1955.
NADSE/GLA/15136
Volume from Askims och Mölndals domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:1 1955    325 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:2 1955    316 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:3 1956    568 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:4 1957    330 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:5 1957    324 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:6 1958    350 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:7 1958    345 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:8 1959    337 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:9 1959    372 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:10 1960    346 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt FII:11 1960    331 SEK
Estate inventory registers
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:1 1955 - 1958    879 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:2 1959 - 1961    658 SEK
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:3 1960 - 1963    100 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program