Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt

Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän, has belonged to: Västergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING: Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga
Genom beslut av Kungl. Maj:t den 16 november 1951, SFS 1951:720, om ändrad domsagoindelning i den del av Göteborgs och Bohus län som omfattades av Askims, Hisings och Sävedals domsaga, Inlands domsaga samt Orusts och Tjörns domsaga förordnades att
A) Landvetters, Råda, Kållereds och Askims landskommuner samt Mölndals stad skulle utgöra en domsaga benämnd ASKIMS OCH MÖLNDALS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
B) Återstående landskommuner /Partille, Styrsö, Tuve, Öckerö, Torslanda och Säve/ inom Askims, Hisings och Sävedals domsaga skulle jämte Romelanda, Ytterby och Hermansby landskommuner samt Kungälvs stad i Inlands domsaga utgöra en domsaga benämnd HISINGS, SÄVEDALS OCH KUNGÄLVS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
C) Inlands domsaga skulle, med undantag av de under B) nämnda landskommunerna Romelanda, Ytterby och Hermansby, jämte Orusts och Tjörns domsaga utgöra en domsaga benämnd ORUSTS, TJÖRNS OCH INLANDS DOMSAGA.
Kansliet skulle vara beläget i Stenungsund samt tingsställen där och i Varekil.
Detta beslut om ändrad domsagoindelning kom att gälla först från den 1 januari 1955.
NADSE/GLA/15145
Volume from Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:1 1955    358 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:2 1955    328 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:3 1956    374 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:4 1956    372 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:5 1957    455 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:6 1957    435 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:7 1958    434 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:8 1958    403 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:9 1959    355 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:10 1959    328 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:11 1960    384 SEK
Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt FII:12 1960    381 SEK
Estate inventory registers
See: Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:1 1960 - 1963  879 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 932

More info about our color images

  CartStart the program