Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901.

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeCity court
InformationEnligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.

Första avdelningen handlade ärenden som avses i lagen om domstolsärenden, [utom ärenden angående vårdnaden av barn] bouppteckningsärenden, mål och ärenden rörande lagfarter, inteckningar, tomträtter och vattenfallsrätter, konkurs- och boskillnadsmål samt även mål om lagsökningar och betalningsförelägganden och tryckfrihetsmål. Efter lottning med andra, tredje och fjärde avdelningarna en fjärdedel av de allmänna tvistemålen. Avdelningen var tillika ägodelningsrätt. Avdelningen handlade brott mot trafikförordningarna samt brott mot tryckfrihetsförordningen.
Första avdelningen organiserades enligt 1964 års arbetsordning [SFS 1964: 884] på 3 avdelningar, Allmänna avdelningen, Bouppteckningsavdelningen samt Lagsökningsavdelningen.
NADSE/GLA/14055
Volume from Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901.
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIc:9b 1901  426 SEK
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIc:9a 1901  424 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:1 1901    450 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:2 1901    494 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:3 1902    523 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:4 1902    517 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:5 1902    478 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:6 1903    480 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:7 1903    486 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:8 1903    460 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:9 1904    490 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:10 1904    525 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:11 1904    501 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:12 1905    583 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:13 1905    544 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:14 1905    516 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:15 1906    538 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:16 1906    552 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:17 1906    566 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:18 1907    628 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:19 1907    587 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:20 1907    560 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:21 1908    636 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:22 1908    530 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:23 1908    586 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:24 1909    603 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:25 1909    539 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:26 1909    577 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:27 1910    569 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:28 1910    590 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:29 1910    564 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:30 1911    621 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:31 1911    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:32 1911    553 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:33 1912    699 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:34 1912    576 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:35 1912    658 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:36 1913    454 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:37 1913    411 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:38 1913    406 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:39 1913    621 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:40 1914    467 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:41 1914    434 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:42 1914    373 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:43 1914    628 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:44 1915    461 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:45 1915    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:46 1915    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:47 1915    346 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:48 1915    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:49 1916    408 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:50 1916    502 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:51 1916    520 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:52 1916    346 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:53 1916    371 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:54 1917    472 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:55 1917    482 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:56 1917    409 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:57 1917    345 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:58 1917    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:59 1918    426 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:60 1918    412 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:61 1918    422 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:62 1918    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:63 1918    349 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:64 1918    393 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:65 1918    396 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:66 1919    391 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:67 1919    370 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:68 1919    396 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:69 1919    391 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:70 1919    437 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:71 1919    376 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:72 1919    375 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:73 1920    406 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:74 1920    473 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:75 1920    406 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:76 1920    455 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:77 1920    283 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:78 1920    319 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:79 1921    476 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:80 1921    540 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:81 1921    486 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:82 1921    438 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:83 1921    346 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:84 1921    345 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:85 1922    414 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:86 1922    438 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:87 1922    394 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:88 1922    445 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:89 1922    405 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:90 1922    345 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:91 1922    325 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:92 1923    441 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:93 1923    383 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:94 1923    470 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:95 1923    397 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:96 1923    369 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:97 1923    317 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:98 1923    329 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:100 1924    445 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:101 1924    424 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:101a 1924    51 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:99 1924    412 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:102 1924    431 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:103 1924    465 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:104 1924    319 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:105 1924    345 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:106 1925    390 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:107 1925    412 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:108 1925    464 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:109 1925    454 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:110 1925    411 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:111 1925    346 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:112 1925    348 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:113 1926    412 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:114 1926    430 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:115 1926    483 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:116 1926    420 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:117 1926    450 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:118 1926    283 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:119 1926    326 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:120 1927    435 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:121 1927    402 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:122 1927    448 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:123 1927    374 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:124 1927    370 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:125 1927    379 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:126 1927    299 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:127 1927    356 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:128 1928    406 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:129 1928    471 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:130 1928    414 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:131 1928    459 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:132 1928    371 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:133 1928    360 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:134 1928    355 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:135 1929    403 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:136 1929    376 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:137 1929    400 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:138 1929    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:139 1929    433 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:140 1929    366 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:141 1929    364 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:142 1929    343 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:143 1930    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:144 1930    408 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:145 1930    441 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:146 1930    425 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:147 1930    333 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:148 1930    405 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:149 1930    346 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:150 1930    348 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:151 1931    471 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:152 1931    394 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:153 1931    439 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:154 1931    401 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:155 1931    430 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:156 1931    442 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:157 1931    348 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:158 1931    331 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:159 1932    385 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:160 1932    375 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:161 1932    408 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:162 1932    372 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:163 1932    365 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:164 1932    444 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:165 1932    343 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:166 1932    318 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:167 1933    411 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:168 1933    395 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:169 1933    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:170 1933    384 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:171 1933    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:172 1933    419 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:173 1933    321 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:174 1933    302 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:175 1934    442 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:176 1934    367 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:177 1934    405 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:178 1934    352 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:179 1934    315 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:180 1934    328 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:181 1934    362 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:182 1934    407 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:183 1935    376 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:184 1935    402 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:185 1935    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:186 1935    375 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:187 1935    427 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:188 1935    383 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:189 1935    365 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:190 1935    403 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:191 1935    412 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:192 1936    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:193 1936    391 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:194 1936    384 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:195 1936    369 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:196 1936    391 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:197 1936    379 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:198 1936    370 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:199 1936    334 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:200 1936    365 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:201 1937    420 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:202 1937    397 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:203 1937    418 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:204 1937    411 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:205 1937    378 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:206 1937    343 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:207 1937    365 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:208 1937    502 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:209 1937    430 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:210 1938    419 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:211 1938    318 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:212 1938    414 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:213 1938    388 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:214 1938    387 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:215 1938    340 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:216 1938    337 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:217 1938    421 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:218 1938    438 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:219 1939    399 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:220 1939    407 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:221 1939    338 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:222 1939    396 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:223 1939    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:224 1939    385 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:225 1939    383 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:226 1939    454 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:227 1939    466 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:228 1940    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:229 1940    423 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:230 1940    429 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:231 1940    508 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:232 1940    436 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:233 1940    428 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:234 1940    437 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:235 1940    451 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:236 1940    513 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:237 1941    460 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:238 1941    466 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:239 1941    472 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:240 1941    479 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:241 1941    520 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:242 1941    494 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:243 1941    469 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:244 1941    576 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:245 1941    516 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:246 1942    498 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:247 1942    429 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:248 1942    527 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:249 1942    475 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:250 1942    505 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:251 1942    430 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:252 1942    472 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:253 1942    484 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:254 1943    533 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:255 1943    427 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:256 1943    511 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:257 1943    532 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:258 1943    435 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:259 1943    560 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:260 1943    453 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:261 1943    524 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:262 1944    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:263 1944    400 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:264 1944    492 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:265 1944    460 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:266 1944    488 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:267 1944    501 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:268 1944    394 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:269 1944    465 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:270 1944    489 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:271 1944    575 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:272 1945    484 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:273 1945    513 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:274 1945    488 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:275 1945    495 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:276 1945    422 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:277 1945    474 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:278 1945    511 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:279 1945    525 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:280 1945    456 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:281 1945    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:282 1946    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:283 1946    610 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:284 1946    454 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:285 1946    491 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:286 1946    493 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:287 1946    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:288 1946    475 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:289 1946    534 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:290 1946    472 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:291 1946    493 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:292 1947    442 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:293 1947    471 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:294 1947    519 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:295 1947    489 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:296 1947    583 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:297 1947    599 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:298 1947    515 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:299 1947    513 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:300 1947    562 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:301 1947    524 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:302 1948    457 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:303 1948    472 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:304 1948    475 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:305 1948    450 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:306 1948    498 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:307 1948    515 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:308 1948    459 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:309 1948    462 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:310 1948    531 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:311 1948    619 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:312 1949    451 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:313 1949    475 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:314 1949    458 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:315 1949    460 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:316 1949    535 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:317 1949    495 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:318 1949    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:319 1949    486 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:320 1949    417 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:321 1949    381 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:322 1949    439 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:323 1950    464 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:324 1950    443 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:325 1950    497 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:326 1950    420 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:327 1950    504 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:328 1950    523 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:329 1950    519 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:330 1950    565 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:331 1950    589 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:332 1950    586 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:333 1950    558 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:334 1951    463 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:334a 1951    504 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:335 1951    500 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:336 1951    514 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:337 1951    583 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:338 1951    578 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:339 1951    566 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:340 1951    546 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:341 1951    559 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:342 1951    571 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:343 1951    562 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:344 1952    538 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:345 1952    664 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:346 1952    589 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:347 1952    568 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:348 1952    482 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:349 1952    455 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:350 1952    499 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:351 1952    532 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:352 1952    522 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:353 1952    498 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:354 1952    508 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:355 1953    478 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:356 1953    537 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:357 1953    602 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:358 1953    582 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:359 1953    571 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:360 1953    568 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:361 1953    571 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:362 1953    547 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:363 1953    517 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:364 1953    531 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:365 1953    511 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:366 1953    574 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:367 1954    508 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:368 1954    655 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:369 1954    546 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:370 1954    571 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:371 1954    538 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:372 1954    585 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:373 1954    552 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:374 1954    476 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:375 1954    538 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:376 1954    519 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:377 1954    454 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:378 1954    477 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:379 1955    510 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:380 1955    481 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:381 1955    478 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:382 1955    464 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:383 1955    590 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:384 1955    516 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:385 1955    508 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:386 1955    523 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:387 1955    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:388 1955    556 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:389 1955    483 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:390 1955    564 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:391 1956    507 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:392 1956    541 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:393 1956    584 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:394 1956    652 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:395 1956    570 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:396 1956    570 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:397 1956    534 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:398 1956    520 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:399 1956    569 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:400 1956    601 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:401 1956    571 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:402 1956    555 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:403 1957    522 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:404 1957    579 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:405 1957    639 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:406 1957    606 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:407 1957    624 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:408 1957    547 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:409 1957    574 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:410 1957    673 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:411 1957    573 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:412 1957    607 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:413 1957    439 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:414 1957    468 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:415 1957    513 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:416 1958    564 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:417 1958    558 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:418 1958    566 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:419 1958    534 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:420 1958    570 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:421 1958    546 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:422 1958    532 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:423 1958    526 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:424 1958    529 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:425 1958    503 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:426 1958    521 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:427 1958    537 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:428 1958    531 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:429 1958    591 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:430 1958    535 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:431 1959    609 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:432 1959    552 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:433 1959    591 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:434 1959    543 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:435 1959    484 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:436 1959    538 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:437 1959    519 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:438 1959    544 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:439 1959    484 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:440 1959    493 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:441 1959    551 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:442 1959    553 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:443 1959    499 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:444 1959    531 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:445 1960    535 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:446 1960    635 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:447 1960    563 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:448 1960    607 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:449 1960    658 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:450 1960    711 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:451 1960    644 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:452 1960    573 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:453 1960    607 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:454 1960    586 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:455 1960    728 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:456 1960    660 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:457 1960    630 SEK
Estate inventory registers
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:1 1901 - 1947    181 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:2 1901 - 1947    182 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:3 1901 - 1947    180 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:4 1901 - 1947    183 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:5 1901 - 1947    184 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. BouReg:6 1901 - 1947    207 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:302 1948  457 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:312 1949  451 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:323 1950  464 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:334a 1951  504 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:344 1952  538 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:355 1953  478 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:367 1954  508 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:379 1955  510 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:391 1956  507 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:403 1957  522 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:416 1958  564 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:431 1959  609 SEK
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIa:445 1960  535 SEK
Remaining documents
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIb:1 1872 - 1933    277 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIb:2 1872 - 1933    226 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIIb:3 1872 - 1933    182 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIId:1 1940 - 1944    339 SEK
Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. EIIId:2 1945 - 1959    253 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program