Skånings och Valle häradsrätt

Skånings och Valle häradsrätt in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationSkånings och Valle tingslag: 1905-1943
Skara, Skånings och Valle tingslag: 1944-1947
* 1905-1943 Skånings, Valle och Vilske domsaga
* 1944-1947 Skarabygdens domsaga

Skånings och Valle tingslag skapades 1905 då Skånings tingslag och Valle tingslag slogs samman. I och med sammanslagningen så fick tingslaget ett nytt tingshus, som placerats i mitten av staden Skara.

1944 lades rådhusrätten i Skara ned och slogs samman med Skånings och Valle tingslag, det nya tingslaget fick namnet Skara, Skånings och Valle tingslag. Samtidigt förenades Skara stad och Skåning, Valle och Vilske domsaga och skapade Skarabygdens domsaga.

1948 förenades Vilske tingslag med Skara, Skåning och Valle tingslag och bildade ett gemensamt tingslag för hela domsaga.
NADSE/GLA/15118
Volume from Skånings och Valle häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Skånings och Valle häradsrätt FII:1 1905 - 1906    429 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:2 1907 - 1908    388 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:3 1909 - 1910    370 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:4 1911 - 1912    348 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:5 1913 - 1914    428 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:6 1915    233 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:7 1916    195 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:8 1917    189 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:9 1918    173 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:10 1919    295 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:11 1920    188 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:12 1921 - 1922    349 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:13 1923    214 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:14 1924    199 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:15 1925    195 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:16 1926    214 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:17 1927    244 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:18 1928    223 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:19 1929    371 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:20 1930    245 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:21 1931    272 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:22 1932    238 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:23 1933    238 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:24 1934    270 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:25 1935    253 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:26 1936    237 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:27 1937    264 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:28 1938    253 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:29 1939    238 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:30 1940    242 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:31 1941    293 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:32 1942    241 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:33 1943    238 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:34 1944    391 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:35 1945    525 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:36 1946    552 SEK
Skånings och Valle häradsrätt FII:37 1947    559 SEK
Estate inventory registers
See: Skarabygdens domsagas häradsrätt CIId:7 1905 - 1947  207 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program