Vättle, Ale och Kullings häradsrätt

Vättle, Ale och Kullings häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING: Fr.o.m. 1680 utgjorde Vättle, Ale, Kullings och Gäsene härader en domsaga. 1696 utbyttes Vättle och Ale härader mot Ås härad och 1849 ersattes Ås och Gäsene härader av Vättle och Ale härader.

TINGSLAGSINDELNING: T.o.m. 1927 bestod domsagan av Vättle, Ale och Kullings häraders respektive tingslag. Från 1928 slogs Vättle och Kullings härader samman till ett tingslag och 1934 bildade domsagan ett tingslag med tingsställe i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr.o.m. 1948.

Vättle, Ale och Kullings domsagas tingslag omfattade efter 1934 följande församlingar:
Hålanda, Ale-Skövde, Tunge, S:t Peter, Skepplanda, Östad, Kilanda, Starrkärr, Nödinge, Angered, Bergum, Stora Lundby, Lerum, Skallsjö, Hemsjö, Ödenäs, Alingsås landsförsamling, Rödene, Bälinge, Skogsbygden, Långared, Lena, Bergstena, Fullestad, Hol, Horla, Siene, Algutstorp, Kullings-Skövde, Södra Härene, Tumberg, Bråttensby, Landa, Eggvena, Remmene, Tarsled, Fölene, och Herrljunga.

Från 1952 omfattar domsagan följande landskommuner:
Skepplanda, Lödöse, Stora Lundby, Starrkärr, Nödinge, Angered, Lerum, Skallsjö, Hemsjö, Vårgårda, och Herrljunga.

Arkivet omfattar handlingar gemensamma för Vättle, Ale och Kullings domsaga före 1934; häri ingår även vissa handlingar för Kullings, Ås och Gäsene domsaga 1696-1849. Särskilda förteckningar har upprättats över Vättle, Ale och Kullings häradsrätters och ägodelningsrätters arkiv.
Ale, Vättle och Kullings häradsrätt upphörde 1970 och uppgick i den nybildade Alingsås tingsrätt.
NADSE/GLA/11134
Volume from Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
  Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:1 1934    486 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:2 1935    546 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:3 1936    572 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:4 1937    591 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:5 1938    571 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:6 1939    531 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:7 1940    588 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:8 1941    552 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:9 1942    598 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:10 1943    573 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:11 1944    392 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:12 1944    241 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:13 1945    642 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:14 1946    526 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:15 1947    532 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:16 1948    602 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:17 1949    594 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:18 1950    475 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:19 1951    724 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:20 1952    606 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:21 1953    645 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:22 1954    634 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:23 1955    691 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:24 1956    655 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:25 1957    799 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:26 1958    742 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:27 1959    791 SEK
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt FII:28 1960    822 SEK
Remaining documents
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt CIIa:1-2 1941 - 1955    44 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program