Nordals och Sundals häradsrätt

Nordals och Sundals häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationDOMSAGOINDELNING:
Fr.o.m. 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal och Sundal samt Valbo härader en domsaga. Mot slutet av år 1770 utbröts Nordal, Sundal och Valbo för att bilda särskild jurisdiktion, stundom kallad Dalslands södra domsaga.
För handlingar gemensamma för domsagan samt domsagokansliets handlingar hänvisas till förteckningen över Dalslands södra domsagas arkiv.
TINGSLAGSINDELNING:
Fr.o.m. 1910 sammanslogs Nordals och Sundals härader till ett tingslag med tingsställe i Mellerud. Tingslaget upphörde 1947. Från 1948 sammanslogs domsagans båda tingslag till ett för domsagan gemensamt tingslag, Nordals, Sundals och Valbo tingslag, med tingsställen i Mellerud och Tångelanda.
NADSE/GLA/11116
Volume from Nordals och Sundals häradsrätt
  Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
Nordals och Sundals häradsrätt FII:1 1910    369 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:2 1911    312 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:3 1912    336 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:4 1913    592 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:5 1913    228 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:6 1914    396 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:7 1915    415 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:8 1916    438 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:9 1917    416 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:10 1918    376 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:11 1919    433 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:12 1920    346 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:13 1921    362 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:14 1922    350 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:15 1923    390 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:16 1924    339 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:17 1925    363 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:18 1926    388 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:19 1927    405 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:20 1928    401 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:21 1929    447 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:22 1930    454 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:23 1931    394 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:24 1932    430 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:25 1933    515 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:26 1934    468 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:27 1935    564 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:28 1936    586 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:29 1937    519 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:30 1938    508 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:31 1939    315 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:32 1939    307 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:33 1940    326 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:34 1940    247 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:35 1941    334 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:36 1941    249 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:37 1942    349 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:38 1942    292 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:39 1943    384 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:40 1943    257 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:41 1944    413 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:42 1944    281 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:43 1945    349 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:44 1945    290 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:45 1946    409 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:46 1946    333 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:47 1947    323 SEK
Nordals och Sundals häradsrätt FII:48 1947    327 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 526 982

More info about our color images

  CartStart the program