Morlanda

Morlanda in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationMorlanda är moderförsamling i Morlanda, Käringöns, Mollösunds och Gullholmens pastorat.
Morlanda församling var intill 1921 patronell.

Härad:
Orusts Västra och Östra

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Morlanda

Släktdata om Morlanda
NADSE/GLA/13376
Volume from Morlanda
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Morlanda AIa:1 1787 - 1794  129 SEK
Morlanda AIa:1 1787 - 1794    129 SEK
See: Morlanda AIa:2 1794 - 1797  142 SEK
Morlanda AIa:2 1794 - 1797    142 SEK
See: Morlanda AIa:3 1797 - 1802  99 SEK
Morlanda AIa:3 1797 - 1802    99 SEK
See: Morlanda AIa:4 1802 - 1810  165 SEK
Morlanda AIa:4 1802 - 1810    165 SEK
See: Morlanda AIa:5 1810 - 1813  117 SEK
Morlanda AIa:5 1810 - 1813    117 SEK
See: Morlanda AIa:6 1813 - 1818  64 SEK
Morlanda AIa:6 1813 - 1818    64 SEK
Morlanda AIa:7 1818 - 1821    56 SEK
Morlanda AIb:1 1819 - 1830    147 SEK
Morlanda AIa:8 1821 - 1824    57 SEK
Morlanda AIa:9 1824 - 1828    63 SEK
Morlanda AIa:10 1827 - 1830    85 SEK
Morlanda AIa:11 1830 - 1834    73 SEK
Morlanda AIb:2 1831 - 1860    173 SEK
Morlanda AIa:12 1834 - 1836    72 SEK
Morlanda AIa:13 1837 - 1839    76 SEK
Morlanda AIa:14 1839 - 1841    89 SEK
Morlanda AIa:15 1841 - 1843    93 SEK
Morlanda AIa:16 1843 - 1845    109 SEK
Morlanda AIa:17 1845 - 1847    109 SEK
Morlanda AIa:18 1847 - 1852    145 SEK
Morlanda AIb:3 1850 - 1854    66 SEK
Morlanda AIa:19 1852 - 1860    261 SEK
Morlanda AIb:4 1855 - 1860    144 SEK
Morlanda AIb:5 1861 - 1871    103 SEK
Morlanda AIa:20 1861 - 1871    204 SEK
Morlanda AIa:21 1861 - 1871    207 SEK
Morlanda AIb:6 1868 - 1882    111 SEK
Morlanda AIa:22 1871 - 1882    250 SEK
Morlanda AIa:23 1871 - 1882    232 SEK
Morlanda AIb:7 1882 - 1899    130 SEK
Morlanda AIa:24 1882 - 1899    267 SEK
Morlanda AIa:25 1882 - 1899    268 SEK
Morlanda AIIa:1 1899 - 1930    260 SEK
Morlanda AIIa:2 1899 - 1930    258 SEK
Morlanda AIIa:3 1899 - 1930    243 SEK
Records of non-existing persons
See: Morlanda AIa:25 1882 - 1899  268 SEK
Migration records
Morlanda B:1 1812 - 1845    54 SEK
Morlanda B:2 1812 - 1846    60 SEK
Morlanda B:4 1846 - 1860    59 SEK
Morlanda B:3 1846 - 1886    75 SEK
Morlanda B:5 1887 - 1895    54 SEK
Morlanda B:6 1895 - 1925    120 SEK
Morlanda B:7 1916 - 1938    94 SEK
Birth and baptism records
Morlanda C:1 1711 - 1744    119 SEK
Morlanda C:2 1745 - 1780    183 SEK
Morlanda C:3 1781 - 1802    202 SEK
Morlanda C:4 1803 - 1847    268 SEK
Morlanda C:5 1842 - 1846    51 SEK
Morlanda C:6 1848 - 1860    121 SEK
Morlanda C:7 1861 - 1890    224 SEK
Morlanda C:8 1891 - 1894    64 SEK
Morlanda C:9 1895 - 1915    179 SEK
Confirmation records
Morlanda DI:2 1895 - 1922    93 SEK
Banns and marriage records
See: Morlanda C:1 1711 - 1744  119 SEK
See: Morlanda C:2 1745 - 1780  183 SEK
See: Morlanda C:3 1781 - 1802  202 SEK
See: Morlanda C:4 1803 - 1847  268 SEK
Morlanda E:1 1812 - 1838    43 SEK
See: Morlanda C:5 1842 - 1845  51 SEK
Morlanda E:2 1848 - 1860    53 SEK
See: Morlanda C:6 1848 - 1861  121 SEK
Morlanda E:3 1861 - 1895    97 SEK
Morlanda E:4 1895 - 1941    120 SEK
Death and funeral records
See: Morlanda C:1 1711 - 1744  119 SEK
See: Morlanda C:2 1745 - 1780  183 SEK
See: Morlanda C:3 1781 - 1802  202 SEK
See: Morlanda C:4 1803 - 1847  268 SEK
See: Morlanda C:5 1842 - 1845  51 SEK
See: Morlanda C:6 1848 - 1860  121 SEK
See: Morlanda C:7 1861 - 1890  224 SEK
Morlanda F:1 1891 - 1895    48 SEK
Morlanda F:2 1895 - 1925    151 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Morlanda HI:1 1812 - 1868    281 SEK
Morlanda HI:2 1815 - 1877    125 SEK
Morlanda HI:3 1847 - 1859    202 SEK
Morlanda HI:4 1860 - 1886    342 SEK
Morlanda HI:5 1863 - 1905    144 SEK
Scrolls and resolutions from Royal Majesty
Morlanda J:1 1562 - 1888    238 SEK
Morlanda J:2 1834 - 1888    184 SEK
Parish meeting journals and doucments
Morlanda KI:1 1762 - 1830    118 SEK
Morlanda KI:2 1786 - 1880    250 SEK
Morlanda KI:3 1831 - 1851    108 SEK
Morlanda KI:4 1846 - 1862    46 SEK
Morlanda KI:5 1847 - 1863    113 SEK
Tax/census records
Morlanda Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:311 1941  166 SEK
Court records
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1662 - 1700   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1662 -   
Inventory of the estate
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1737 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program