Stadsförmannen i Båstad

Stadsförmannen i Båstad in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeTown elder
InformationMerparten av handlingarna är kopior av original i Båstads kommuns centralakiv.

År 1870 utbröt en för Båstad förödande eld, som spred sig i stora delar av samhället. De flesta husen i Båstad var vid denna tid av trä och täckta med halmtak, vilket bidrog till eldens härjande. Cirka 500 personer i Båstad blev husvilla vid denna olycka.

Alla kyrkliga handlingar blev lågornas rov.

År 1803 hade skänkts till samhället av John Schonberg ett järnbeslaget ekskrin, där stadsförmannens handlingar och räkenskaper förvarades. Tack vare detta blev delar av stadsförmannens arkiv bevarade till eftervärlden. Möjligen har flera handlingar än de, som redovisats i denna förteckning bevarats.

Den första volymen av stadsböckerna har varit i familjen Nobels vård. Denna volym överläts 1964 till landsarkivet i Lund.

Originalhandlingarna, utan ovan nämnda stadsbok, som vårdas av landsarkivet, förvaras i Båstads kommuns centralarkiv. Landsarkivets exemplar är reproduktioner utförda av Båstads kommun och landsarkivet i Lund.
NADSE/LLA/10085
Volume from Stadsförmannen i Båstad
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Stadsförmannen i Båstad B:3 1594 - 1826    246 SEK
Stadsförmannen i Båstad B:1 1623 - 1828    162 SEK
Stadsförmannen i Båstad C:1 1792 - 1878    172 SEK
Stadsförmannen i Båstad A:1 1816 - 1879    84 SEK
Stadsförmannen i Båstad C:2 1827 - 1876    325 SEK
Stadsförmannen i Båstad B:4 1827 - 1896    253 SEK
Stadsförmannen i Båstad B:2 1829 - 1859    307 SEK
Stadsförmannen i Båstad B:5 1848 - 1880    219 SEK
Stadsförmannen i Båstad C:3 1861 - 1886    191 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program