Bjäre kontrakts prostarkiv

Bjäre kontrakts prostarkiv in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDean's archive
Information1569 års landebog redovisar under Bierre herridt följande socknar: Karup, How, Baastad, Førsløff, Greffuie, Engilholm, Muncke Lyndby, Barckager, Rebelbiergh, Hiernerup, Tosterup i Norra Åsbo herridt. Ängelholm och Munka Ljungby har omväxlande legat i Bjäre och Norra Åsbo kontrakt, men fr.o.m. 1872 återfinnes de i Norra Åsbo kontrakt.

Vid ordningsarbete i Ystads stadsarkiv 1955-09-13 påträffades en bunt lösa arkivhandlingar rörande Bjäre och Norra Åsbo kontrakts prostarkiv. Huvuddelen av dessa handlingar rör räkenskaper från omkring 1730 och har i förteckningen först till Exponendamedel respektive kollekt- och stamboksmedel (G I). Handlingar, som tillhör Jöran Warbergs ämbetstid (prost i Bjäre och Norra Åsbo 1711-1737) har av dennes efterlevande änka Judit Sofia Klerck medförts till Ystad, där de vid bouppteckning och skifte efter hennes död 1755 kommit att inordnas bland skifteshandlingarna (Jfr Ystad stadsarkiv F I:74).

Fram till 1760 hade Bjäre och Norra Åsbo gemensam kontraktsprost. De bevarade serierna börjar i allmänhet i början av 1800-talet.
NADSE/LLA/13555
Volume from Bjäre kontrakts prostarkiv
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Bjäre kontrakts prostarkiv F:1 1625 - 1630    43 SEK
Bjäre kontrakts prostarkiv GI:1 1713 - 1736    163 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program