Södra Åsbo kontrakts prostarkiv

Södra Åsbo kontrakts prostarkiv in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDean's archive
InformationS.Åsbo härad var 1600 - 1678 och 1696 - 1712 förenat med Luggude härad till ett prosteri.

Södra Åsbo kontrakt i Kristianstads län bestod 1785 av följande pastorat: Björnekulla och (Västra) Broby, Kvidinge och (Västra) Sönnarslöv, Höja och Starby, Ausås och Strövelstorp samt Norra Vram och Bjuv.

Genom kungl. brev den 10 september 1858 förordnades, att Strövelstorps församling, som tidigare tillhört Ausås pastorat, skulle skiljas därifrån och bilda eget pastorat.

Enligt kungl. beslut 1891-05-22 överfördes Norra Vrams och Bjuvs församlingars pastorar från Södra Åsbo kontrakt till Luggude kontrakt (fr.o.m. 1926-05-01 Luggude norra kontrakt). Till Luggude kontrakts prostarkiv överlämnades 1890-05-16, från Södra Åsbo kontrakts prostarkiv, ett flertal handlingar rörande Norra Vrams pastorat. Handlingarna, som härrör från tiden 1832-1887, återfinnes under resp. avdelning i Luggude kontrakts prostarkiv.

I samband med den nya pastoratsindelningen, d.v.s. fr.o.m. 1962, skedde följande förändringar: Norra och Södra Åsbo kontrakt sammanslogs till ett kontrakt, Åsbo kontrakt. Björnekulla och Västra Broby bildade som tidigare ett pastorat. Kvidinge bildade ett eget pastorat. Västra Sönnarslöv slogs samman med Klippan och Vedby pastorat, vilka tidigare ingått i Norra Åsbo kontrakt. Stövelstorp, Ausås och Starby kom att bilda ett nytt pastorat. Höja kom att ingå i Bjäre kontrakt i det nybildade pastoratet: Ängelholm, Höja och Rebbelberga.
NADSE/LLA/13576
Volume from Södra Åsbo kontrakts prostarkiv
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Södra Åsbo kontrakts prostarkiv A:1 1544 - 1594    59 SEK
Södra Åsbo kontrakts prostarkiv A:2 1646 - 1663    61 SEK
Södra Åsbo kontrakts prostarkiv A:3 1741 - 1780    216 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program