Rönnäng

Rönnäng in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationRönnäng är moderförsamling i Rönnäng och Klädesholmens pastorat.
Rönnängs församling bildades 1794 och var intill år 1920 kapellförsamling i Stenkyrka, Klövedal, Valla,Rönnäng och Klädesholmens pastorat (Tjörns pastorat).

Härad:
Tjörn

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Rönnäng

Släktdata om Rönnäng
NADSE/GLA/13447
Volume from Rönnäng
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Rönnäng AI:1 1801 - 1809    71 SEK
Rönnäng AI:2 1809 - 1813    84 SEK
Rönnäng AI:3 1817 - 1821    52 SEK
Rönnäng AI:4 1821 - 1832    115 SEK
Rönnäng AI:5 1833 - 1835    49 SEK
Rönnäng AI:6 1835 - 1837    49 SEK
Rönnäng AI:7 1838 - 1839    47 SEK
Rönnäng AI:8 1839 - 1847    73 SEK
Rönnäng AI:9 1847 - 1854    75 SEK
Rönnäng AI:10 1854 - 1860    82 SEK
Rönnäng AI:11 1861 - 1870    87 SEK
Rönnäng AI:12 1871 - 1880    97 SEK
Rönnäng AI:13 1881 - 1894    122 SEK
Rönnäng AIIa:1 1895 - 1905    174 SEK
Rönnäng AIIa:2 1905 - 1918    168 SEK
Rönnäng AIIa:3 1918 - 1932    208 SEK
Rönnäng AIIa:4 1932 - 1942    216 SEK
Records of non-existing persons
See: Rönnäng AI:11 1861 - 1870  87 SEK
See: Rönnäng AI:12 1871 - 1880  97 SEK
See: Rönnäng AIIa:1 1895 - 1905  174 SEK
See: Rönnäng AIIa:2 1905 - 1918  168 SEK
See: Rönnäng AIIa:3 1918 - 1932  208 SEK
See: Rönnäng AIIa:4 1932 - 1942  216 SEK
Migration records
See: Rönnäng AI:1 1803 - 1804  71 SEK
Rönnäng B:1 1828 - 1860    61 SEK
Rönnäng B:2 1861 - 1880    58 SEK
Rönnäng B:3 1881 - 1895    79 SEK
Rönnäng B:4 1895 - 1915    81 SEK
Rönnäng B:5 1916 - 1937    62 SEK
Birth and baptism records
Rönnäng C:1 1797 - 1822    69 SEK
Rönnäng C:2 1822 - 1861    91 SEK
Rönnäng C:3 1861 - 1880    75 SEK
Rönnäng C:4 1881 - 1894    75 SEK
Rönnäng C:5 1895 - 1911    96 SEK
Rönnäng C:6 1912 - 1929    94 SEK
Rönnäng C:7 1929 - 1938    55 SEK
Confirmation records
See: Rönnäng AI:1 1804 - 1809  71 SEK
See: Rönnäng AI:2 1815  84 SEK
Rönnäng DI:3 1895 - 1910    66 SEK
Banns and marriage records
See: Rönnäng C:1 1797 - 1822  69 SEK
See: Rönnäng C:2 1822 - 1861  91 SEK
Rönnäng E:1 1861 - 1881    49 SEK
Rönnäng E:2 1882 - 1896    56 SEK
Rönnäng E:3 1895 - 1937    75 SEK
Death and funeral records
See: Rönnäng C:1 1797 - 1822  69 SEK
See: Rönnäng C:2 1822 - 1861  91 SEK
Rönnäng F:1 1861 - 1880    60 SEK
Rönnäng F:2 1881 - 1894    63 SEK
Rönnäng F:3 1895 - 1908    81 SEK
Rönnäng F:4 1909 - 1937    74 SEK
Supplements to migration records
Rönnäng HII:1 1793 - 1860    530 SEK
Parish meeting journals and doucments
Rönnäng KI:1 1794 - 1862    229 SEK
See: Rönnäng LI:1 1807 - 1823  151 SEK
Rönnäng KI:2 1841 - 1858    105 SEK
Rönnäng KI:3 1859 - 1862    123 SEK
See: Stenkyrka KI:5 1862  148 SEK
Account-book for the church
Rönnäng LI:1 1794 - 1833    151 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Rönnäng LI:1 1813 - 1820  151 SEK
See: Rönnäng AI:2 1872 - 1881  84 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:332 1941  99 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1662 - 1700   
Inventory of the estate
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1737 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 491 693

More info about our color images

  CartStart the program