Styrsö

Styrsö in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationStyrsö utgör eget pastorat.
Styrsö hade eget kapell redan omkring 1600.
Ön var till år 1732 kapellförsamling under Frölunda i Fässbergs pastorat, men utbröts detta år till egen församling och pastorat.

Stift:
Göteborg

Härad:
Askim

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Styrsö

Släktdata om Styrsö
NADSE/GLA/13510
Volume from Styrsö
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Styrsö AI:1 1799 - 1800    45 SEK
Styrsö AI:2 1801 - 1802    44 SEK
Styrsö AI:3 1819 - 1820    48 SEK
Styrsö AI:4 1822 - 1824    47 SEK
Styrsö AI:5 1825 - 1827    46 SEK
Styrsö AI:6 1826 - 1827    49 SEK
Styrsö AI:7 1827 - 1829    50 SEK
Styrsö AI:8 1829 - 1830    50 SEK
Styrsö AI:9 1831    63 SEK
Styrsö AI:10 1832 - 1836    90 SEK
Styrsö AI:11 1837 - 1843    72 SEK
Styrsö AI:12 1844 - 1851    82 SEK
Styrsö AI:13 1852 - 1860    88 SEK
Styrsö AI:14 1861 - 1865    136 SEK
Styrsö AI:15 1866 - 1878    76 SEK
Styrsö AI:17 1866 - 1894    64 SEK
Styrsö AI:18 1866 - 1894    54 SEK
Styrsö AI:16 1866 - 1896    49 SEK
Styrsö AI:19 1866 - 1896    64 SEK
Styrsö AI:20 1866 - 1896    64 SEK
Styrsö AI:21 1878 - 1893    83 SEK
Styrsö AI:22 1884 - 1896    91 SEK
Styrsö AI:23 1884 - 1896    56 SEK
Styrsö AI:24 1884 - 1896    73 SEK
Styrsö AI:25 1894 - 1899    94 SEK
Styrsö AIIa:3 1896 - 1928    92 SEK
Styrsö AIIa:4 1896 - 1928    75 SEK
Styrsö AIIa:1 1896 - 1929    92 SEK
Styrsö AIIa:2 1896 - 1942    72 SEK
Styrsö AIIa:5 1896 - 1942    51 SEK
Styrsö AIIa:6 1899 - 1926    126 SEK
Styrsö AIIa:7 1926 - 1946    129 SEK
Styrsö AIIa:8 1928 - 1946    99 SEK
Migration records
See: Styrsö C:2 1720 - 1730  87 SEK
See: Styrsö AI:1 1799 - 1800  45 SEK
See: Styrsö AI:3 1819 - 1820  48 SEK
See: Styrsö AI:4 1822 - 1824  47 SEK
See: Styrsö AI:5 1824 - 1825  46 SEK
See: Styrsö AI:6 1826 - 1827  49 SEK
See: Styrsö AI:7 1828 - 1829  50 SEK
See: Styrsö AI:8 1830  50 SEK
Styrsö B:1 1836 - 1861    103 SEK
Styrsö B:2 1861 - 1887    57 SEK
Styrsö B:3 1887 - 1894    43 SEK
Styrsö B:4 1895 - 1926    65 SEK
Styrsö B:5 1916 - 1937    63 SEK
Styrsö B:6 1927 - 1937    41 SEK
Birth and baptism records
Styrsö C:1 1686 - 1723    106 SEK
Styrsö C:2 1724 - 1731    87 SEK
Styrsö C:3 1731 - 1809    233 SEK
Styrsö C:4 1810 - 1828    136 SEK
Styrsö C:5 1829 - 1844    111 SEK
Styrsö C:6 1844 - 1861    129 SEK
Styrsö C:7 1858 - 1861    99 SEK
Styrsö C:8 1861 - 1878    152 SEK
Styrsö C:9 1878 - 1893    152 SEK
Styrsö C:10 1893 - 1894    40 SEK
Styrsö C:11 1895 - 1920    155 SEK
Styrsö C:12 1920 - 1938    104 SEK
Confirmation records
See: Styrsö AI:12 1846 - 1851  82 SEK
See: Styrsö AI:13 1852 - 1861  88 SEK
Styrsö DI:2 1895 - 1946    117 SEK
Banns and marriage records
See: Styrsö C:1 1686 - 1723  106 SEK
See: Styrsö C:2 1724 - 1730  87 SEK
See: Styrsö C:3 1731 - 1809  233 SEK
See: Styrsö C:4 1810 - 1829  136 SEK
See: Styrsö C:5 1829 - 1843  111 SEK
See: Styrsö C:6 1844 - 1861  129 SEK
See: Styrsö C:7 1858 - 1861  99 SEK
Styrsö E:1 1861 - 1894    67 SEK
Styrsö E:2 1864 - 1868    43 SEK
Styrsö E:3 1895 - 1937    91 SEK
Death and funeral records
See: Fässberg LI:1 1599 -  241 SEK
See: Styrsö C:1 1686 - 1723  106 SEK
See: Styrsö C:2 1724 - 1730  87 SEK
See: Styrsö C:3 1731 - 1809  233 SEK
See: Styrsö C:4 1810 - 1828  136 SEK
See: Styrsö C:5 1829 - 1843  111 SEK
See: Styrsö C:6 1844 - 1861  129 SEK
See: Styrsö C:7 1858 - 1861  99 SEK
Styrsö F:1 1861 - 1894    93 SEK
Styrsö F:2 1875 - 1880    39 SEK
Styrsö F:3 1895 - 1939    156 SEK
Supplements to migration records
Styrsö HII:1 1755 - 1854    130 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Styrsö C:2 1723  87 SEK
Styrsö KI:1 1766 - 1857    279 SEK
Styrsö KI:2 1836 - 1862    156 SEK
Account-book for the church
See: Fässberg LI:1 1603 - 1633  241 SEK
See: Styrsö C:1 1686 - 1723  106 SEK
See: Styrsö C:2 1705 - 1731  87 SEK
See: Styrsö C:1 1784 - 1815  106 SEK
See: Styrsö B:1 1861 - 1868  103 SEK
Account-book for the poor relief
See: Styrsö B:1 1861 - 1867  103 SEK
Account-book for the collect
See: Styrsö B:1 1864 - 1873  103 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs häradsskrivare FIa:330 1941  235 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Inventory of the estate
See: Askims och Östra Hisings häradsrätt 1730 - 1823   
See: Askims häradsrätt 1824 - 1887   
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt 1888 - 1954   
See: Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt 1955 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 702 903

More info about our color images

  CartStart the program