Östersunds borgerskap

Östersunds borgerskap in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeBorgerskap
InformationEnligt Östersunds fundationsbrev den 23 oktober 1786 skulle den nygrundade staden med dess innevånare uti ekonomi- och politiärenden sortera under landshövdingen och kronobetjäningen i orten samt i det som rörde justitiemål under närmaste häradsrätt (d.v.s. Brunflo tingslags häradsrätt). I staden fanns således varken magistrat eller rådstuvurätt.
Stadsinnevånarnes gemensamma ärenden handhades av borgarna och stadens övriga innevånare, som för sig utsågo en ordförande. Den förste kände ordföranden är apotekaren Samuel Perman, som åtminstone från oktober 1795 ledde borgerskapets förhandlingar. Perman erhöll år 1798 fullmakt av kronofogden Pehr Lidsten, bosatt i Rödön, att under dennes frånvaro tillse att ordningen upprätthölls i staden. Genom denna fullmakt var det första steget taget till skapandet av ordningsmannainstitutionen.
Denna tillkom dock först år 1806, då stadens i fundationsbrevet erhållna 20 frihetsår gingo ut. Genom konungens befallningshavandes i Västernorrlands län skrivelse den 15 september 1806 föreskrevs nämligen, att stadens borgerskap skulle välja en ordningsman och en kassör, vilka sedan skulle erhålla konstitutorial av landshövdingen.
Ordningsmannen skulle sammankalla borgerskapet och leda dess förhandlingar, vaka över bebyggelsen i staden samt förestå dess brandskydd. För ordningsmannen utfärdades en ny instruktion den 31 december 1823, vari bland annat stadgades, att klagomål över ordningsmannens åtgärder kunde göras hos landshövdingen.
Genom dessa instruktioner 1806 och 1825 hade kronofogden helt avkopplats från stadens administration och förvaltning (ordningsmannen lydde direkt under landshövdingen), och ordningsmannen hade erhållit några av en magistrats vanliga uppgifter.
Från år 1812 stod vid ordningsmannens sida stadens tio äldste. De valdes första gången den 2 december 1811.
NADSE/ÖLA/11215
Volume from Östersunds borgerskap
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Östersunds borgerskap H:4 1824 - 1836    127 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program