Stenkyrka

Stenkyrka in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationStenkyrka är moderförsamling i Stenkyrka, Klövedal och Valla pastorat.
Pastoratet benämnes även Tjörns pastorat.
Från pastoratet utbröts 1920 Rönnängs och Klädesholmens kapellförsamlingar till eget pastorat.
ENL. JOHAN PETTERSSON 12/5 1822 brann Prästgården ner på Tjörn, varvid endast brygghuset och mangårdsbyggnaden klarade sig.
De äldre kyrkböckerna förvarades i en förrådsbyggnad på gården s.k. "arkivet", denna brann också ner!

Härad:
Tjörn

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Stenkyrka

Släktdata om Stenkyrka
NADSE/GLA/13501
Volume from Stenkyrka
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Supplements to migration records
Supplements to birth and baptism records
Supplements to banns and marriage records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Documents regarding election of priests
Other documents and handwritten manuscript
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Stenkyrka AI:1 1807 - 1808    80 SEK
Stenkyrka AI:2 1808 - 1809    81 SEK
Stenkyrka AI:3 1809 - 1810    78 SEK
Stenkyrka AI:4 1810 - 1811    84 SEK
Stenkyrka AI:5 1813 - 1814    79 SEK
Stenkyrka AI:6 1814 - 1815    76 SEK
Stenkyrka AI:7 1815 - 1816    76 SEK
Stenkyrka AI:8 1816 - 1817    75 SEK
Stenkyrka AI:9 1817 - 1818    76 SEK
Stenkyrka AI:10 1818 - 1819    78 SEK
Stenkyrka AI:11 1819 - 1820    78 SEK
Stenkyrka AI:12 1820 - 1821    78 SEK
Stenkyrka AI:13 1822 - 1823    79 SEK
Stenkyrka AI:14 1823 - 1824    91 SEK
Stenkyrka AI:15 1824 - 1825    93 SEK
Stenkyrka AI:16 1825 - 1826    93 SEK
Stenkyrka AI:17 1826 - 1827    95 SEK
Stenkyrka AI:18 1827 - 1828    81 SEK
Stenkyrka AI:19 1830 - 1833    97 SEK
Stenkyrka AI:20 1833 - 1835    93 SEK
Stenkyrka AI:21 1838 - 1840    102 SEK
Stenkyrka AI:22 1840 - 1845    129 SEK
Stenkyrka AI:23 1846 - 1850    129 SEK
Stenkyrka AI:24a 1851 - 1855    137 SEK
Stenkyrka AI:24b 1851 - 1855    133 SEK
Stenkyrka AI:25 1856 - 1862    247 SEK
Stenkyrka AI:26 1862 - 1872    170 SEK
Stenkyrka AI:27 1862 - 1872    166 SEK
Stenkyrka AI:28 1872 - 1881    186 SEK
Stenkyrka AI:29 1872 - 1881    187 SEK
Stenkyrka AI:30 1872 - 1881    56 SEK
Stenkyrka AI:31 1881 - 1886    155 SEK
Stenkyrka AI:32 1881 - 1886    154 SEK
Stenkyrka AI:33 1881 - 1886    162 SEK
Stenkyrka AI:34 1886 - 1899    238 SEK
Stenkyrka AI:35 1886 - 1899    238 SEK
Stenkyrka AIIa:1 1900 - 1908    174 SEK
Stenkyrka AIIa:2 1900 - 1908    166 SEK
Stenkyrka AIIa:3 1900 - 1908    178 SEK
Stenkyrka AIIa:4 1909 - 1924    178 SEK
Stenkyrka AIIa:5 1909 - 1924    175 SEK
Stenkyrka AIIa:6 1909 - 1924    176 SEK
Stenkyrka AIIa:7 1924 - 1936    190 SEK
Stenkyrka AIIa:8 1924 - 1936    183 SEK
Stenkyrka AIIa:9 1924 - 1936    184 SEK
Migration records
Stenkyrka B:1 1823 - 1828    40 SEK
Stenkyrka B:2 1829 - 1862    64 SEK
Stenkyrka B:3 1862 - 1896    93 SEK
Stenkyrka B:4 1895 - 1921    95 SEK
Stenkyrka B:5 1916 - 1936    81 SEK
Stenkyrka B:6 1922 - 1937    49 SEK
Birth and baptism records
Stenkyrka C:1 1779 - 1808    205 SEK
Stenkyrka C:2 1809 - 1827    189 SEK
Stenkyrka C:3 1827 - 1854    199 SEK
Stenkyrka C:4 1846 - 1847    38 SEK
Stenkyrka C:5 1855 - 1861    56 SEK
Stenkyrka C:6 1862 - 1875    162 SEK
Stenkyrka C:7 1876 - 1893    184 SEK
Stenkyrka C:8 1894 - 1905    164 SEK
Stenkyrka C:9 1895 - 1909    167 SEK
Stenkyrka C:10 1909 - 1927    168 SEK
Stenkyrka C:11 1927 - 1938    93 SEK
Confirmation records
Stenkyrka DI:4 1918 - 1937    82 SEK
Banns and marriage records
See: Stenkyrka C:1 1779 - 1808  205 SEK
See: Stenkyrka C:2 1809 - 1827  189 SEK
Stenkyrka E:1 1827 - 1839    78 SEK
See: Stenkyrka C:3 1827 - 1840  199 SEK
Stenkyrka E:2 1840 - 1861    79 SEK
See: Stenkyrka C:4 1846 - 1860  38 SEK
Stenkyrka E:3 1862 - 1891    76 SEK
Stenkyrka E:4 1892 - 1896    43 SEK
Stenkyrka E:5 1895 - 1923    95 SEK
Stenkyrka E:6 1923 - 1937    61 SEK
Death and funeral records
See: Stenkyrka C:1 1779 - 1808  205 SEK
See: Stenkyrka C:2 1809 - 1827  189 SEK
See: Stenkyrka C:3 1827 - 1854  199 SEK
See: Stenkyrka C:4 1846  38 SEK
Stenkyrka F:1 1855 - 1861    39 SEK
Stenkyrka F:2 1862 - 1896    106 SEK
Stenkyrka F:3 1895 - 1909    96 SEK
Stenkyrka F:4 1909 - 1924    96 SEK
Stenkyrka F:5 1924 - 1941    93 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Stenkyrka HI:1 1770 - 1919    390 SEK
Supplements to migration records
Stenkyrka HII:1 1741 - 1780    348 SEK
Stenkyrka HII:2 1781 - 1789    315 SEK
Stenkyrka HII:3 1790 - 1807    337 SEK
Stenkyrka HII:4 1808 - 1820    504 SEK
Stenkyrka HII:5 1821 - 1839    310 SEK
Stenkyrka HII:6 1840 - 1861    404 SEK
Stenkyrka HII:7 1862 - 1878    231 SEK
Stenkyrka HII:8 1880 - 1894    273 SEK
Supplements to birth and baptism records
Stenkyrka HIII:1 1801 - 1920    327 SEK
Supplements to banns and marriage records
Stenkyrka HVc:1 1740 - 1834    238 SEK
Stenkyrka HVa:1 1748 - 1757    213 SEK
Stenkyrka HVa:2 1758 - 1769    270 SEK
Stenkyrka HVa:3 1770 - 1782    233 SEK
Stenkyrka HVc:2 1773 - 1861    130 SEK
Stenkyrka HVa:4 1783 - 1787    199 SEK
Stenkyrka HVa:5 1788 - 1794    198 SEK
Stenkyrka HVa:6 1795 - 1861    212 SEK
Parish meeting journals and doucments
Stenkyrka KI:1 1779 - 1874    268 SEK
Stenkyrka KI:2 1827 - 1841    109 SEK
Stenkyrka KI:3 1841 - 1846    87 SEK
Stenkyrka KI:4 1847 - 1861    129 SEK
Stenkyrka KI:5 1862    148 SEK
Account-book for the church
Stenkyrka LI:1 1730 - 1792    177 SEK
Documents regarding election of priests
Stenkyrka M:1 1778 - 1858    155 SEK
Other documents and handwritten manuscript
Stenkyrka P:6 1764    105 SEK
Tax/census records
Stenkyrka Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:388 1941  194 SEK
Court records
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1662 - 1700   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1662 -   
Inventory of the estate
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1737 -   
Remaining documents
Stenkyrka OI:1 1697 - 1878    302 SEK
Stenkyrka OII:1 1734 - 1876    381 SEK
Stenkyrka HVb:1 1748 - 1860    291 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program