Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt

Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationTingslaget bildades 1904 genom en sammanslagning av häradsrätterna i Askers och Sköllersta härader.
De socknar som ingick var Asker, Lännäs, Stora Mellösa, Ekeby, Norrbyås, Gällersta, Svennevad, Bo och Sköllersta.

Fr.o.m. 1948 uppgick Asker och Sköllersta tingslag, tillsammans med Glanshammar och Örebro tingslag, i Östernärkes domsagas häradsrätt.
NADSE/ULA/12570
Volume from Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt
  Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Estate inventory registers
See: Östernärkes domsagas häradsrätt CII:3 1910 - 1939  112 SEK
See: Östernärkes domsagas häradsrätt CII:5 1940 - 1947  139 SEK
Remaining documents
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:1 1904    263 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:2 1904    357 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:1 1904  263 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:2 1904  357 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:3 1905    318 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:4 1905    313 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:3 1905  318 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:4 1905  313 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:5 1906    262 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:6 1906    303 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:5 1906  262 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:6 1906  303 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:7 1907    294 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:8 1907    362 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:7 1907  294 SEK
See: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:8 1907  362 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:1 1908 - 1909    571 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:2 1910    274 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:3 1911 - 1912    497 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:4 1913    264 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:5 1914 - 1915    523 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:6 1916 - 1917    450 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:7 1918 - 1919    523 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:8 1920 - 1921    447 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:9 1922 - 1923    472 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:10 1924 - 1925    473 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:11 1926 - 1927    444 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:12 1928 - 1929    444 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:13 1930    195 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:14 1931    261 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:15 1932    235 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:16 1933    259 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:17 1934    302 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:18 1935    248 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:19 1936    339 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:20 1937    392 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:21 1938    428 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:22 1939    311 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:23 1940    288 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:24 1941    309 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:25 1942    235 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:26 1943    252 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:27 1944    231 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:28 1945    247 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:29 1946    261 SEK
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt FII:30 1947    292 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program