Skara högre allmänna läroverk

Skara högre allmänna läroverk in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeGrammar school
InformationSkara skola har funnits sedan medeltiden, i första hand som prästutbildningsanstalt knuten till domkyrka och domkapitel. Den förnyades 1641 genom tillkomsten av Skara gymnasium, vars lektorer fram till 1937 även var ledamöter av komkapitlet. Innan Skolöverstyrelsen tillkom 1905 var domkapitlet även chefsmyndighet för läroverket. Detta är orsaken till att skolans arkiv är så begränsat; övriga handlingar skall sökas i Skara domkapitels arkiv. Före gymnasiestadiet bedrevs undervisningen i trivialskola och apologistklass tills realskola infördes 1905. Först 1927 fick även flickor tillträde till skolan. Verksamheten har till 1972 bedrivits i byggnader intill Skara domkyrka, men flyttades sedan till en nybyggd katedralskola i stadens utkant. Från att ursprungligen ha haft hela Skara stift som upptagningsområde är skolan numera enbart en kommunal gymnasieskola sedan 1966.
NADSE/GLA/12147
Volume from Skara högre allmänna läroverk
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Skara högre allmänna läroverk DIa:2 1659 - 1711    84 SEK
Skara högre allmänna läroverk DIa:3 1710 - 1793    120 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program