Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen

Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen in Jönköpings län
CountyJönköpings län
Other countiesKalmar län, Östergötlands län
ProvinceSmåland, has belonged to: Östergötland
Source typeMilitary archives
InformationNorra Smålands inskrivningsområde bildades år 1927.
Hit överfördes hela Jönköpings inskrivningsområde, som samtidigt upphörde. Jönköpings inskrivningsområde hade omfattat Värnamo (Ro 19), Jönköpings (Ro 20) och Eksjö (Ro 21) rullföringsområden.

Till Norra Smålands inskrivningsområde överfördes vid dess bildande år även Vimmerby rullföringsområde (Ro 22) från Östergötlands västra inskrivningsområde och Oskarshamns rullföringsområde (Ro 18) från Kalmar inskrivningsområde.
NADSE/KrA/0473/B12001Ö
Volume from Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
See: Stamkort Okänt   
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:1 1885 - 1908    650 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:5 1898 - 1906    1004 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:6 1906 - 1910    1362 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:2 1909 - 1912    582 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:7 1910 - 1913    1269 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:8 1913 - 1914    1222 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:3 1913 - 1918    687 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:9 1914 - 1915    1478 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:10 1915 - 1916    1334 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:11 1916    1435 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:12 1916 - 1917    1216 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:13 1917    1177 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:14 1917 - 1918    1059 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:15 1918    830 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:16 1918    992 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:17 1918    883 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:18 1918 - 1919    710 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:19 1919    724 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:20 1919    708 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:21 1919    716 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:22 1919 - 1920    710 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:4 1919 - 1921    798 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:23 1920    696 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:24 1920    718 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:25 1920    687 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:26 1920    708 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:27 1920 - 1921    724 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:28 1921    742 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:29 1921    763 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:30 1921    750 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:31 1921    738 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:32 1921 - 1922    717 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:33 1922    733 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:34 1922    752 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:35 1922    716 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:36 1922    728 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:37 1922 - 1923    708 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:38 1923    678 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:39 1923    681 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:40 1923    702 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:41 1923    703 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:42 1923 - 1924    642 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:43 1924    615 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:44 1924    716 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:45 1924    682 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:46 1924    684 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:47 1924 - 1925    621 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:48 1925    678 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:49 1925    642 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:50 1925    657 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:51 1925    640 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:52 1925 - 1926    640 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:53 1926    592 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:54 1926    632 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:55 1926    625 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:56 1926    636 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:57 1926    570 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:58 1926    630 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:59 1926 - 1927    601 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:60 1927    565 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:61 1927    566 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:62 1927    573 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:63 1927    579 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:64 1927    583 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:65 1927    578 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:66 1927 - 1928    565 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:67 1928    559 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:68 1928    594 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:69 1928    573 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:70 1928    570 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:71 1928    577 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:72 1928    554 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:73 1928 - 1929    576 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:74 1929    566 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:75 1929    610 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:76 1929    609 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:77 1929    589 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:78 1929    602 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:79 1929    594 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:80 1929 - 1930    505 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:81 1930    530 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:82 1930    542 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:83 1930    502 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:84 1930    511 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:85 1930    514 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:86 1930    532 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:87 1930    543 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:88 1930 - 1931    536 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:89 1931    524 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:90 1931    556 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:91 1931    542 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:92 1931    531 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:93 1931    541 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:94 1931    526 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:95 1931    552 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:96 1931 - 1932    535 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:97 1932    510 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:98 1932    498 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:99 1932    550 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:100 1932    523 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:101 1932    495 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:102 1932    498 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:103 1932    537 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:104 1932    529 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:105 1932 - 1933    514 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:106 1933    510 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:107 1933    523 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:108 1933    498 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:109 1933    535 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:110 1933    514 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:111 1933    528 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:112 1933    502 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:113 1933    528 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:114 1933 - 1934    556 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:115 1934    578 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:116 1934    607 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:117 1934    627 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:118 1934    568 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:119 1934    614 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:120 1934    603 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:121 1934 - 1935    603 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:122 1935    573 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:123 1935    609 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:124 1935    612 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:125 1935    607 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:126 1935    582 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:127 1935    598 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:128 1935    620 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:129 1935 - 1936    518 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:130 1936    541 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:131 1936    496 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:132 1936    519 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:133 1936    510 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:134 1936    522 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:135 1936    496 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:136 1936    519 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:137 1936    534 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:138 1936 - 1937    497 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:139 1937    474 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:140 1937    488 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:141 1937    472 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:142 1937    481 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:143 1937    493 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:144 1937    489 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:145 1937    484 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:146 1937 - 1938    506 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:147 1938    558 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:148 1938    626 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:149 1938    592 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:150 1938    598 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:151 1938    594 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:152 1938    584 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:153 1938    610 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:154 1939    560 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:155 1939    532 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:156 1939    517 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:157 1939    517 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:158 1939    561 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:159 1939    546 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:160 1939    572 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:161 1940    675 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:162 1940    618 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:163 1940    565 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:164 1940    616 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:165 1940    620 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:166 1940    621 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:167 1940    620 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:168 1941    505 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:169 1941 - 1942    454 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:1 1942    380 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:2 1942 - 1943    367 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:170 1942 - 1944    303 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:3 1943    345 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:4 1943 - 1944    366 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:5 1944 - 1945    367 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:6 1945    342 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:7 1945 - 1946    357 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:171 1945 - 1948    264 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:8 1946 - 1947    370 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:9 1947 - 1948    322 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:10 1948 - 1949    337 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:11 1949 - 1950    351 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2a:172 1949 - 1954    274 SEK
Norra Smålands inskrivningsområde (Io 12), Inskrivningsområdesexpeditionen D2b:12 1950 - 1951    349 SEK

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program