Överläkare J A Nordströms samling

Överläkare J A Nordströms samling in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeIndividual archive
InformationFotograferingen av Överläkare J A Nordströms arkiv har finansierats av medel från Pilane Heritage Museum.

Handlingarna från Nordströms forskningar (manus, avskrifter etc) upptar avd A i arkivförteckningen. Avdelningarna B-D omfattar utom familjen Nordströms handlingar, dels "länsmanshandlingar", dels handlingar härrörande från släkterna Ljungman, Ekström och Andersson. Bakgrund härtill är följande. J A Nordströms far var Johan Nordström, länsman på Tjörn 1886-1923. Denne hade i ämbetet efterträtt sin far Anders Nordström (länsman 1852-1886). Johan Nordström var i sitt första äktenskap gift med Hedvig Ekström, barnbarn till prosten Carl Ulrik Ekström (kyrkoherde i Stenkyrka 1837-1858). I sitt andra äktenskap var Johan Nordström gift med Marie-Louise Ljungman, vars far var lantbrukare Carl Ljungman, Sundsby. Genom släkten Ljungman var J A Nordström även befryndad med länsmanssläkten Andersson på Tjörn, Anders Nordströms företrädare.

En mindre del av sina samlingar (Klövedalssläkter mm) överlämnade Nordström till landsarkivet 1965-1966; ytterligare en bunt handlingar överlämnades 1979. Samlingen i övrigt överlämnades till landsarkivet efter J A Nordströms död. I sitt testamente hade han förordnat att landsarkivet ägde överta alla orginalhandlingar och att handlingarna i övrigt finge övertas av landsarkivet med arvingarnas samtycke. Samlingen i dess helhet överlämnades till landsarkivet i maj 1983. Den har ordnats och förtecknats av Lars Nilsson.
NADSE/GLA/10277
Volume from Överläkare J A Nordströms samling
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Överläkare J A Nordströms samling A6:1 Okänt    321 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A6:2 Okänt    298 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A6:3 Okänt    286 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:1 Okänt    202 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:2 Okänt    251 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:3 Okänt    164 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:4 Okänt    135 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:5 Okänt    103 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:6 Okänt    148 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A2:7 Okänt    136 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:1 Okänt    177 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:2 Okänt    148 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:3 Okänt    73 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:4 Okänt    153 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:5 Okänt    136 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:6 Okänt    127 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:7 Okänt    67 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:1 Okänt    81 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:2 Okänt    118 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:3 Okänt    313 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:4 Okänt    73 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:5 Okänt    100 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:6 Okänt    90 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A4:7 Okänt    129 SEK
Överläkare J A Nordströms samling C:5 Okänt    243 SEK
Överläkare J A Nordströms samling D:1 Okänt    318 SEK
Överläkare J A Nordströms samling D:2 Okänt    280 SEK
Överläkare J A Nordströms samling D:3 Okänt    519 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:5 1423 - 1857    102 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:1 1665 - 1673    319 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A3:8 1667 - 1785    163 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:2 1684 - 1697    297 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:3 1698 - 1702    119 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:4 1703 - 1708    141 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:5 1711 - 1723    266 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:6 1724 - 1728    184 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:7 1728 - 1731    326 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:8 1732 - 1735    439 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:9 1736 - 1738    286 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A1:10 1744 - 1745    73 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:4 1788 - 1920    183 SEK
Överläkare J A Nordströms samling C:1 1807    180 SEK
Överläkare J A Nordströms samling C:2 1813 - 1818    55 SEK
Överläkare J A Nordströms samling C:3 1814 - 1830    49 SEK
Överläkare J A Nordströms samling C:4 1831 - 1903    199 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:6 1840 - 1857    561 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:1 1855 - 1888    250 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:2 1875 - 1949    339 SEK
Överläkare J A Nordströms samling B:3 1888 - 1910    132 SEK
Överläkare J A Nordströms samling A6:4 1918 - 1976    240 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program