Valla

Valla in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationValla är annexförsamling i Stenkyrka, Klövedals och Valla pastorat.
Pastoratet benämnes även Tjörns pastorat. Från pastoratet utbröts 1920 Rönnängs och Klädesholmens kapellförsamlingar till eget pastorat.

Stift:
Göteborg

Härad:
Tjörn

Länkar:

Båhus Arkivguide om Valla

Släktdata om Valla
NADSE/GLA/13608
Volume from Valla
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Valla AI:1a 1768 - 1772    51 SEK
Valla AI:1 1783 - 1790    46 SEK
Valla AI:2 1790 - 1794    49 SEK
Valla AI:3 1795 - 1797    48 SEK
Valla AI:4 1798 - 1805    49 SEK
Valla AI:5 1807    48 SEK
Valla AI:6 1808 - 1809    67 SEK
Valla AI:7 1809 - 1810    67 SEK
Valla AI:8 1810 - 1811    70 SEK
Valla AI:9 1811 - 1812    69 SEK
Valla AI:10 1812 - 1813    70 SEK
Valla AI:11 1813 - 1814    70 SEK
Valla AI:12 1814 - 1815    71 SEK
Valla AI:13 1815 - 1816    71 SEK
Valla AI:14 1816 - 1817    71 SEK
Valla AI:15 1817 - 1818    70 SEK
Valla AI:16 1818 - 1819    71 SEK
Valla AI:17 1819 - 1820    71 SEK
Valla AI:18 1820 - 1821    72 SEK
Valla AI:19 1821 - 1822    71 SEK
Valla AI:20 1822 - 1823    70 SEK
Valla AI:21 1823 - 1824    74 SEK
Valla AI:22 1824 - 1825    73 SEK
Valla AI:23 1825 - 1826    73 SEK
Valla AI:24 1826 - 1828    74 SEK
Valla AI:25 1828 - 1830    72 SEK
Valla AI:26 1830 - 1833    73 SEK
Valla AI:27 1833 - 1835    76 SEK
Valla AI:28 1838 - 1840    83 SEK
Valla AI:29 1840 - 1846    98 SEK
Valla AI:30 1846 - 1850    98 SEK
Valla AI:31 1851 - 1855    166 SEK
Valla AI:32 1856 - 1862    175 SEK
Valla AI:33 1862 - 1872    139 SEK
Valla AI:34 1862 - 1872    138 SEK
Valla AI:35 1872 - 1881    147 SEK
Valla AI:36 1872 - 1881    147 SEK
Valla AI:37 1881 - 1886    155 SEK
Valla AI:38 1881 - 1886    156 SEK
Valla AI:39 1886 - 1899    173 SEK
Valla AI:40 1886 - 1899    174 SEK
Valla AIIa:1 1900 - 1919    159 SEK
Valla AIIa:2 1900 - 1919    141 SEK
Valla AIIa:3 1920 - 1945    160 SEK
Valla AIIa:4 1920 - 1945    135 SEK
Records of non-existing persons
See: Valla AIIa:2 1900 - 1919  141 SEK
See: Valla AIIa:4 1920 - 1945  135 SEK
Migration records
See: Valla AI:6 1807  67 SEK
See: Stenkyrka B:1 1823 - 1828  40 SEK
See: Stenkyrka B:2 1829 - 1862  64 SEK
Valla B:1 1862 - 1888    72 SEK
Valla B:2 1889 - 1894    46 SEK
Valla B:3 1895 - 1940    93 SEK
Valla B:4 1916 - 1937    60 SEK
Birth and baptism records
Valla C:1 1691 - 1730    107 SEK
Valla C:2 1730 - 1778    154 SEK
Valla C:3 1779 - 1820    186 SEK
Valla C:4 1821 - 1861    162 SEK
Valla C:5 1862 - 1880    127 SEK
Valla C:6 1881 - 1897    130 SEK
Valla C:7 1895 - 1925    138 SEK
Valla C:8 1926 - 1938    58 SEK
Banns and marriage records
See: Valla C:1 1692 - 1729  107 SEK
See: Valla C:2 1730 - 1778  154 SEK
See: Valla C:3 1779 - 1820  186 SEK
See: Valla C:4 1822 - 1840  162 SEK
See: Stenkyrka E:1 1827 - 1839  78 SEK
See: Stenkyrka E:2 1840 - 1861  79 SEK
Valla E:1 1862 - 1888    60 SEK
Valla E:2 1889 - 1895    43 SEK
Valla E:3 1895 - 1937    79 SEK
Death and funeral records
See: Valla C:1 1691 - 1729  107 SEK
See: Valla C:2 1730 - 1778  154 SEK
See: Valla C:3 1779 - 1820  186 SEK
See: Valla C:4 1821 - 1862  162 SEK
Valla F:1 1862 - 1895    76 SEK
Valla F:2 1895 - 1921    96 SEK
Valla F:3 1922 - 1938    61 SEK
Supplements to migration records
See: Stenkyrka HII:1 1741 - 1780  348 SEK
See: Stenkyrka HII:2 1781 - 1789  315 SEK
See: Stenkyrka HII:3 1790 - 1807  337 SEK
See: Stenkyrka HII:4 1808 - 1820  504 SEK
See: Stenkyrka HII:5 1821 - 1839  310 SEK
See: Stenkyrka HII:6 1840 - 1861  404 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Stenkyrka KI:1 1779 - 1874  268 SEK
Valla KI:1 1779 - 1875    140 SEK
See: Stenkyrka KI:2 1827 - 1841  109 SEK
See: Stenkyrka KI:3 1841 - 1846  87 SEK
See: Stenkyrka KI:4 1847 - 1861  129 SEK
Valla KI:2 1847 - 1861    88 SEK
Valla KI:3 1859    69 SEK
See: Stenkyrka KI:5 1862  148 SEK
Tax/census records
Valla Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:424 1941  100 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1660 -   
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1662 - 1700   
Inventory of the estate
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1737 -   
Remaining documents
See: Stenkyrka OI:1 1697 - 1878  302 SEK
See: Stenkyrka M:1 1778 - 1858  155 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program