Skånes Släktforskarförbunds arkiv

Skånes Släktforskarförbunds arkiv in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesMalmöhus län
ProvinceSkåne
Source typeAssociations archives
InformationSkånes Genealogiska Förbund (förkortat SGF) fick en pengadonation för att kunna göra fotostatkopior av handlingar rörande Skåne som förvaras på det danska Rigsarkivet. Ungefär 25.000 papperskopior kopierades upp och man fyllde även på med material som fanns i Stockholm och som inte var tillgängligt i Skåne. Detta material bildade SGF-arkivet. Detta är så klart innan digitaliserings tid. Man har via en katalog i bokform kunnat beställa papperskopior av dessa handlingar för "sina" byar.
Skånes Genealogiska Förbund bytte för ett par år sedan namn till Skånes Släktforskarförbund (förkortat SkSF) och därmed bytte även arkivet namn till SkSF-arkivet. På stämman 2016 inkom en motion om att göra detta material digitalt tillgängligt och ArkivDigital fick frågan.
NAD
Volume from Skånes Släktforskarförbunds arkiv
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:47 1559    81 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:80 1565    199 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:82 1572    187 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:33 1574    147 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:73 1583    102 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:83 1584    237 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:34 1591    93 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:106 1593    261 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:41 1595    61 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:84 1596    221 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:107 1597    178 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:45 1600    39 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:110 1600 - 1900    133 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:35 1601    120 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:5 1604    55 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:36 1606    157 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:1 1606    64 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:11 1610    51 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:19 1611    135 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:37 1611    154 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:2 1611    54 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:42 1611    55 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:70 1611    82 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:43 1612    49 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:44 1613    69 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:12 1614    39 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:77 1614    309 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:13 1614    70 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:65 1617    148 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:66 1617    190 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:76 1618    160 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:3 1618    57 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:71 1619    259 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:69 1620    102 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:38 1620    156 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:46 1620    37 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:14 1621    73 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:15 1622    150 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:50 1624    117 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:55 1624    201 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:49 1624 - 1639    70 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:6 1625    78 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:25A 1626    73 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:74 1627    137 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:27 1629    119 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:20 1629    129 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:28 1630    82 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:63 1630    79 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:7 1630    61 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:16 1630    98 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:25B 1634    85 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:75 1634    136 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:51 1636    75 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:4 1636    45 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:29 1640    81 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:17 1640    70 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:68 1640    92 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:23 1643    76 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:64 1645 - 1646    154 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:57 1646    173 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:61 1646    74 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:62 1646    90 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:8 1646 - 1649    75 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:103 1647 - 1690    154 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:104 1647 - 1690    120 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:22 1649    222 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:18 1649    72 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:30 1650    78 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:39 1650    84 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:24 1651    97 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:9 1651    57 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:10 1651    60 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:67 1655    57 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:52 1656    67 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:53 1656    48 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:60 1656    63 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:40 1656    40 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:31 1657    63 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:32 1657    80 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:100 1658    337 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:101 1659    312 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:112 1660    194 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:88 1660    112 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:89 1661    93 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:113 1663    357 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:114 1672    346 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:108 1672    74 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:111 1676    429 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:109 1676    51 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:105 1677    299 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:59 1677 - 1680    81 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:40B 1677 - 1715    40 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:116 1680    220 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:115 1691    352 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:121A 1699    258 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:121B 1699    276 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:121C 1699    291 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:121D 1699    253 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:58 1705    100 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:48 1713 - 1714    57 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:21 1716    37 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:120 1719    193 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:26 1733    73 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:123A 1765    228 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:123B 1765    274 SEK
Skånes Släktforskarförbunds arkiv SkSF:123C 1765    277 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 228 084

More info about our color images

  CartStart the program