Karlstens slottsförsamling

Karlstens slottsförsamling in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationSlottspredikantstjänsten på Karlsten inrättades 1682, men kyrkoböcker började föras först efter kyrkans invigning 1694. Från och med 1791 var kyrkoherden i Marstrand ständigt tillika slottspredikant. Detta har medfört, att anteckningar som gälla slottsförsamlingen, återfinnas i arkivhandlingar tillhörande Marstrands kyrkoarkiv. I föreliggande förteckning ha hänvisningar gjorts till handlingar i Marstrands kyrkoarkiv i vilka anteckningar finnas angående slottsförsamlingens medlemmar. Det är dock möjligt att dessa hänvisningar ej äro fullständiga och att även andra handlingar tillfälligtvis kunna giva upplysningar om personer som tillhöra slottsförsamlingen. (Framför allt gäller detta tiden före 1694). Karlstens slottsförsamling upphörde 1882. Dess arkivalier förvarades delvis i fästningens arkiv, med vilket de kommo till krigsarkivet, varifrån de levererats till landsarkivet, delvis i Marstrands kyrkoarkiv.

Härad:
Inlands Södre

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Karlstens Slottsförsamling
NADSE/GLA/13276
Volume from Karlstens slottsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Marstrand AI:1 1778  239 SEK
See: Marstrand AI:2 1795 - 1810  203 SEK
See: Marstrand AI:3 1811 - 1823  183 SEK
See: Marstrand AI:4 1823 - 1831  84 SEK
See: Marstrand AI:5 1831 - 1834  61 SEK
Karlstens slottsförsamling AI:1 1835 - 1860    123 SEK
See: Marstrand AI:9 1857 - 1871  87 SEK
See: Marstrand AI:10 1861 - 1877  198 SEK
Karlstens slottsförsamling AI:2 1877 - 1882    62 SEK
Migration records
See: Marstrand B:1 1814 - 1834  56 SEK
See: Marstrand B:2 1835 - 1841  46 SEK
See: Marstrand B:3 1842 - 1861  58 SEK
See: Marstrand E:2 1861 - 1875  111 SEK
See: Marstrand B:4 1875 - 1881  79 SEK
Birth and baptism records
See: Marstrand C:1 1685 - 1693  198 SEK
Karlstens slottsförsamling C:1 1694 - 1737    93 SEK
Karlstens slottsförsamling C:2 1734 - 1790    129 SEK
Karlstens slottsförsamling C:3 1791 - 1860    90 SEK
See: Marstrand C:5 1861 - 1882  149 SEK
See: Marstrand C:6 1862 - 1868  94 SEK
Banns and marriage records
See: Marstrand C:1 1685 - 1693  198 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:1 1694 - 1736  93 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:2 1737 - 1790  129 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:3 1791 - 1861  90 SEK
See: Marstrand E:1 1815 - 1834  36 SEK
See: Marstrand E:2 1861 - 1881  111 SEK
See: Marstrand C:6 1862 - 1868  94 SEK
Death and funeral records
See: Marstrand C:1 1685 - 1693  198 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:1 1717 - 1731  93 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:2 1734 - 1790  129 SEK
See: Karlstens slottsförsamling C:3 1791 - 1861  90 SEK
See: Marstrand E:2 1861 - 1882  111 SEK
See: Marstrand C:6 1862 - 1868  94 SEK
Supplements to migration records
Karlstens slottsförsamling HII:1 1815 - 1837    158 SEK
Karlstens slottsförsamling HII:2 1838 - 1860    286 SEK
Karlstens slottsförsamling HII:3 1861 - 1876    261 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Marstrand KI:1 1841  177 SEK
See: Marstrand KIIaa:1 1861 - 1862  87 SEK
Account-book for the church
See: Karlstens slottsförsamling C:2 1734 - 1745  129 SEK
Tax/census records
Karlstens slottsförsamling Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Inventory of the estate
See: Inlands Södre häradsrätt 1704 - 1900   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  CartStart the program