Högre allmänna läroverket i Piteå

Högre allmänna läroverket i Piteå in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeSchool archives
InformationGenom Kungl brev av den 16 februari 1627 medgavs inrättande av en skola i Piteå. Det torde ha varit en enklassig barnskola med en lärare.

I samband med den nya skolordningen av år 1649 fick Piteå en fullständig trivialskola d v s en skola med fyra klasser och en skrivareklass (apologistklass). I skolan tjänstgjorde rektor,
konrektor, tre kollegor och en apologist.

1820 omorganiserades skolan till en lägre treklassig lärdomsskola medan apologistskolan fortsatte i form av den gamla apologistklassen. Denna ordning med tre klasser i lärdomsskolan fortsatte fram till vårterminen 1842 när en fjärde klass infördes.

I samband med genomförandet av 1849 års läroverksplakat fick Piteå ett lägre elementarläroverk, senare kallat lägre allmänt läroverk.

Piteå läroverk ombildades till samskola med början läsåret 1905/06. Realexamen avlades först efter samskolans fullständiga ombildning år 1911.

1928 påbörjades nästa omorganisation i och med införandet av en första klass av femklassig samrealskola. Läsåret 1932/33 var omorgan isationen helt genomförd. Inbyggd handelslinje avslutad med praktisk realexamen anordnades fr o m höstterminen 1940.1951 utökades samrealskolan med ett kommunalt gymnasium som 1956 omorganiserades till ett högre allmänt läroverk.

I det sammanhållna arkivet finns handlingar för tiden 1705-1968,då den sista studentexamen avlades.
NADSE/HLA/1060080
Volume from Högre allmänna läroverket i Piteå
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Högre allmänna läroverket i Piteå DIc:1 1705 - 1855    138 SEK
Högre allmänna läroverket i Piteå DIc:2 1855 - 1904    75 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program