Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker

Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeIndividual archive
InformationFjällgård, som byggdes 1908, var ett ålderdomshem endast för samer. Det byggdes på initiativ av Kvinnliga Missionsarbetare, KMA, Stockholm. Det var en förening som arbetade med både inre och yttre mission, inom och utanför Sverige. Bland företrädarna fanns bl.a. Fredda Hammar, Oscar Bernadotte och Folke Hoving. Äldrevården för samer var vid den tiden eftersatt. 1911 byggdes huset ut och 1923 uppfördes en sjukstuga. 1934 tillkom ytterligare en byggnad.
Med tiden valde dock de flesta samer att bo kvar i sina hemkommuner och lokalerna var slitna och otidsenliga vilket ytterligare bidrog till att verksamheten upphörde 1981.
Samma år såldes fastigheten till en stiftelse som ville grunda ett samiskt kulturcentrum, men hösten 1995 såg man sig tvungen att ändra dessa planer och den såldes till en privatperson.
Arkivet innehåller handlingar rörande Fjällgård samt Folke Hovings privata dokument rörande Fjällgård.
NADSE/FAJ/12129
Volume from Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker F9:1 1895 - 1926    161 SEK
Fjällgård, KMA:s ålderdomshem för samer, Undersåker F7:1 1908 - 1942    89 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program