Marstrand

Marstrand in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationFöre 1682 utgjorde Marstrand eget pastorat. Detta år utbröts Karlstens slottsförsamling ur Marstrand och utgjorde annexförsamling i Marstrands pastorat fram till 1882 då det åter införlivades.

Rådhusrätt (-1934):
Marstrand

Häradsrätt (1935-1954):
Askim, Hising och Sävedal

Häradsrätt (1955-):
Hising, Sävedal och Kungälv

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Marstrand

Släktdata om Marstrand
NADSE/GLA/13363
Volume from Marstrand
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Supplements to birth and baptism records
Supplements to banns and marriage records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from vestry and church congress
Journals and documents from parish council
Account-book for the church
Account-book for the school
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Marstrand AI:1 1715 - 1778    239 SEK
Marstrand AI:2 1790 - 1810    203 SEK
Marstrand AI:3 1811 - 1823    183 SEK
Marstrand AI:4 1823 - 1831    84 SEK
Marstrand AI:5 1831 - 1834    61 SEK
Marstrand AI:6 1834 - 1838    65 SEK
Marstrand AI:7 1839 - 1844    64 SEK
Marstrand AI:8 1845 - 1856    88 SEK
Marstrand AI:9 1857 - 1867    87 SEK
Marstrand AI:10 1861 - 1877    198 SEK
Marstrand AI:11 1877    96 SEK
Marstrand AI:12 1877 - 1883    159 SEK
Marstrand AI:13 1884 - 1894    209 SEK
Marstrand AIIa:1 1895 - 1912    397 SEK
Marstrand AIIa:2 1912 - 1932    262 SEK
Marstrand AIIa:3 1912 - 1932    153 SEK
Marstrand AIIa:4 1912 - 1932    153 SEK
Marstrand AIIa:5 1931 - 1945    217 SEK
Marstrand AIIa:6 1932 - 1945    155 SEK
Migration records
Marstrand B:1 1811 - 1834    56 SEK
Marstrand B:2 1835 - 1841    46 SEK
Marstrand B:3 1842 - 1861    58 SEK
See: Marstrand E:2 1861 - 1875  111 SEK
Marstrand B:4 1875 - 1894    79 SEK
Marstrand B:5 1895 - 1913    93 SEK
Marstrand B:6 1914 - 1933    108 SEK
Marstrand B:7 1916 - 1927    77 SEK
Marstrand B:8 1927 - 1940    79 SEK
Birth and baptism records
Marstrand C:1 1685 - 1730    198 SEK
Marstrand C:2 1731 - 1769    165 SEK
Marstrand C:3 1770 - 1811    166 SEK
Marstrand C:4 1812 - 1860    106 SEK
Marstrand C:5 1861 - 1883    149 SEK
Marstrand C:6 1862 - 1868    94 SEK
Marstrand C:7 1884 - 1894    75 SEK
Marstrand C:8 1895 - 1933    153 SEK
Confirmation records
See: Marstrand AI:3 1814 - 1815  183 SEK
Marstrand DI:3 1895 - 1921    69 SEK
Banns and marriage records
See: Marstrand C:1 1685 - 1730  198 SEK
See: Marstrand C:2 1731 - 1769  165 SEK
See: Marstrand C:3 1770 - 1811  166 SEK
See: Marstrand C:4 1812 - 1861  106 SEK
Marstrand E:1 1815 - 1834    36 SEK
Marstrand E:2 1861 - 1883    111 SEK
See: Marstrand C:6 1862 - 1868  94 SEK
Marstrand E:3 1884 - 1894    45 SEK
Marstrand E:4 1895 - 1930    70 SEK
Death and funeral records
See: Marstrand C:1 1685 - 1730  198 SEK
See: Marstrand C:2 1731 - 1769  165 SEK
See: Marstrand C:3 1770 - 1811  166 SEK
See: Marstrand C:4 1812 - 1861  106 SEK
See: Marstrand E:2 1861 - 1883  111 SEK
See: Marstrand C:6 1862 - 1868  94 SEK
Marstrand F:1 1884 - 1894    48 SEK
Marstrand F:2 1895 - 1912    69 SEK
Marstrand F:3 1913 - 1932    70 SEK
Supplements to migration records
Marstrand HII:1 1770 - 1795    168 SEK
Marstrand HII:2 1796 - 1810    202 SEK
Marstrand HII:3 1811 - 1833    222 SEK
Supplements to birth and baptism records
Marstrand HI:1 1817 - 1866    218 SEK
Supplements to banns and marriage records
Marstrand HV:1a 1765 - 1870    348 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Marstrand KIII:8 1781 - 1803  199 SEK
Marstrand KI:1 1797 - 1862    177 SEK
See: Marstrand KIII:9 1804 - 1810  245 SEK
See: Marstrand KIIaa:1 1861 - 1862  87 SEK
Journals and documents from vestry and church congress
Marstrand KIIaa:1 1863 - 1888    87 SEK
Journals and documents from parish council
Marstrand KIII:8 1779 - 1804    199 SEK
Marstrand KIII:9 1805 - 1810    245 SEK
Account-book for the church
Marstrand LI:1 1595 - 1682    106 SEK
Marstrand LI:2 1654 - 1671    209 SEK
Marstrand LI:3 1658 - 1689    196 SEK
Marstrand LI:4 1682 - 1822    85 SEK
Marstrand LI:5 1690 - 1704    207 SEK
Marstrand LI:6 1705 - 1724    198 SEK
Marstrand LI:7 1725 - 1736    166 SEK
Marstrand LI:8 1737 - 1788    223 SEK
See: Marstrand KIII:9 1809 - 1810  245 SEK
Account-book for the school
See: Marstrand LI:2 1654 - 1670  209 SEK
See: Marstrand LI:1 1656 - 1682  106 SEK
See: Marstrand LI:3 1658 - 1689  196 SEK
See: Marstrand LI:4 1682 - 1822  85 SEK
See: Marstrand LI:5 1690 - 1704  207 SEK
See: Marstrand LI:6 1705 - 1724  198 SEK
See: Marstrand LI:7 1725 - 1736  166 SEK
See: Marstrand LI:8 1737 - 1777  223 SEK
Account-book for the poor relief
Marstrand LIII:1 1629 - 1684    71 SEK
Marstrand LIII:2 1660 - 1699    178 SEK
See: Marstrand LI:3 1681  196 SEK
Marstrand LIII:3 1700 - 1737    196 SEK
See: Marstrand LI:7 1726 - 1727  166 SEK
Account-book for the collect
See: Marstrand LI:8 1737 - 1777  223 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Marstrand LIII:1 1629 - 1682  71 SEK
See: Marstrand LIII:2 1660 - 1699  178 SEK
See: Marstrand LI:3 1681  196 SEK
See: Marstrand LIII:3 1700 - 1737  196 SEK
See: Marstrand LI:7 1726 - 1727  166 SEK
Tax/census records
Marstrand Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Inlands häradsskrivare FIa:141 1941  79 SEK
Court records
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat 1666 - 1700   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1666 -   
Register
Marstrand FbReg:1 1685 - 1868    231 SEK
Marstrand VbReg:1 1685 - 1868    92 SEK
Marstrand DbReg:1 1685 - 1868    129 SEK
Marstrand HFReg:1 1715 - 1810    133 SEK
Marstrand FlReg:1 1811 - 1841    102 SEK
Marstrand HFReg:2 1811 - 1867    150 SEK
Marstrand FlReg:2 1842 - 1861    137 SEK
Marstrand FlReg:3 1862 - 1894    367 SEK
Inventory of the estate
See: Marstrands rådhusrätt och magistrat 1769 - 1934   
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt 1935 - 1954   
See: Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt 1955 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 491 693

More info about our color images

  CartStart the program