Enskilda arkiv i KA: Jon Grelsson

Enskilda arkiv i KA: Jon Grelsson in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
Other countiesNorrbottens län, Västerbottens län
ProvinceGästrikland, has belonged to: Norrbotten, Västerbotten
Source typeIndividual archive
InformationJon Grelson var tullnär i Gävle 1620-1627, samt fogde i Västerbottens norra prosteri (Piteå, Luleå, Kalix och Torneå socknar) 1629-1630. Vintern 1630 frånträdde han sin syssla, då fögderiet sammanslogs med det södra prosteriet och ställdes under en annan fogde. Jon blev istället samma år fogde över Österbottens norra prosteri, i vilken befallning han kvarstod till augusti 1632. Han balanserade då med stora restantier och måste lämna sin tjänst, på vilken Anders Eriksson 6/8 fick fullmakt. De nu i Kammarkivet förvarade spillrorna av hans arkiv har troligen inkommit hit i samband med klarerandet av hans kronorestantier.

Den här förtecknade brevsamlingen (f.n. 56 brev) har sammanplockats från flera håll i Kammar- och Riksarkivet. Större delen (35 brev) låg tidigare i Topographica 598, dit den säkert kommit från Kammararkivet. De överflyttades jämte 2 hithörande brev till Kammararkivet 1946.
NADSE/RA/54309
Volume from Enskilda arkiv i KA: Jon Grelsson
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Enskilda arkiv i KA: Jon Grelsson 1 1629 - 1633    90 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program