Gärds kontrakts prostarkiv

Gärds kontrakts prostarkiv in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typeDean's archive
InformationI Lunds stifts landebok från 1569 redovisas under
Gärds härad följande socknar (moderna namnformer): Everöd, Ö Sönnarslöv, Hörröd, Huaröd, Nöbbelöv,
V Vram, Ö Vram, Äsphult, Linderöd, Träne, Djurröd,
Vittskövle, Degeberga, N Åsum, Skepparslöv, Köpinge,
Lyngsjö, Maglehem, Svensköp och Vä.

Nöbbelöv upphörde som socken 1617 och införlivades med Vä.

Vä har före 1696 överförts till Villands kontrakt
men fördes 1927 åter till Gärds kontrakt.

N Åsum överfördes 1952 till Villands kontrakt.

Arkivet har avslutats vid tidpunkten för pastorats-
regleringen 1962-01-01. Härvid fördes Svensköp till
Frosta kontrakt. De övriga församlingarna fördes
till det nya Gärds och Albo kontrakt.
NADSE/LLA/13560
Volume from Gärds kontrakts prostarkiv
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Gärds kontrakts prostarkiv H:1 1749 - 1811    117 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program