Rödbo

Rödbo in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
AliasKungälvs landsförsamling
InformationRödbo är annexförsamling i Kungälvs, Rödbo och Ytterby pastorat.

Genom Kungl. Maj:ts brev till k. kammarkollegium den 2 april 1886 förordnades, att följande på ön Hisingen belägna torp under indragna militiebostället Castellgården: Gullstorp, Askekärr, Gullöslätt, Hamberg, Ramberg, Stora Slätten, Älvekullen, Gulleskog, Lilla Slätten, Tomtebacken, Rosenberg, Gullegrind, Nybygget och Lilla Gullöslätt, i ecklesiastikt hänseende skulle överföras från Rödbo till Ytterby församling.

Delar av Rödbo kyrkoarkiv förstördes vid prästgårdens i Kungälv brand 1796.

Härad:
Västra Hising

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Rödbo

Släktdata om Rödbo
NADSE/GLA/13444
Volume from Rödbo
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Rödbo AI:1 1800 - 1845    187 SEK
Rödbo AI:2 1845 - 1859    177 SEK
Rödbo AI:3 1861 - 1871    84 SEK
Rödbo AI:4 1869 - 1882    101 SEK
Rödbo AI:5 1882 - 1891    105 SEK
Rödbo AI:6 1891 - 1900    91 SEK
Rödbo AIIa:1 1900 - 1913    123 SEK
Rödbo AIIa:2 1913 - 1934    144 SEK
Records of non-existing persons
See: Rödbo AI:4 1879 - 1882  101 SEK
See: Rödbo AI:5 1882 - 1891  105 SEK
See: Rödbo AI:6 1899 - 1900  91 SEK
See: Rödbo AIIa:1 1900 - 1913  123 SEK
See: Rödbo AIIa:2 1913 - 1934  144 SEK
Migration records
See: Kungälv B:1 1802 - 1828  87 SEK
See: Kungälv B:2 1829 - 1847  90 SEK
See: Kungälv B:3 1847 - 1861  117 SEK
See: Kungälv B:4 1861 - 1880  135 SEK
See: Kungälv B:5 1881 - 1894  118 SEK
Rödbo BI:1 1895 - 1916    119 SEK
Rödbo BI:2 1917 - 1937    44 SEK
Rödbo BII:1 1917 - 1945    63 SEK
Birth and baptism records
See: Kungälv C:1 1696 - 1730  102 SEK
See: Kungälv C:2 1796 - 1843  147 SEK
See: Kungälv C:3 1803 - 1806  43 SEK
See: Kungälv C:4 1844 - 1861  76 SEK
See: Kungälv C:5 1853 - 1858  51 SEK
See: Kungälv C:6 1861 - 1875  134 SEK
See: Kungälv C:7 1876 - 1894  144 SEK
Rödbo C:1 1895 - 1919    66 SEK
Rödbo C:2 1920 - 1938    49 SEK
Confirmation records
See: Rödbo BI:1 1895 - 1916  119 SEK
Banns and marriage records
See: Kungälv E:1 1795 - 1861  99 SEK
See: Kungälv E:2 1850 - 1861  91 SEK
See: Kungälv E:3 1861 - 1891  95 SEK
See: Kungälv E:4 1892 - 1894  46 SEK
See: Rödbo BI:1 1895 - 1916  119 SEK
Rödbo E:1 1917 - 1938    45 SEK
Death and funeral records
See: Kungälv E:1 1795 - 1861  99 SEK
See: Kungälv E:2 1850 - 1861  91 SEK
See: Kungälv F:2 1861 - 1891  120 SEK
See: Kungälv F:3 1892 - 1894  51 SEK
See: Rödbo BI:1 1895 - 1916  119 SEK
Rödbo F:1 1917 - 1937    47 SEK
Supplements to migration records
See: Kungälv HII:1 1806 - 1821  352 SEK
See: Kungälv HII:2 1822 - 1830  370 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Grinneröd KI:1 1786 - 1849  138 SEK
See: Kungälv KI:2 1844 - 1862  172 SEK
Tax/census records
Rödbo Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Inlands häradsskrivare FIa:186 1941  54 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Inventory of the estate
See: Västra Hisings häradsrätt 1732 - 1823   
See: Västra och Östra Hisings häradsrätt 1824 - 1887   
See: Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt 1888 - 1954   
Estate inventory registers
See: Västra och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 1723 - 1887  149 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program