Ytterby

Ytterby in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationYtterby är annexförsamling i Kungälvs, Rödbo och Ytterby pastorat.

Genom Kungl. Maj:ts brev till k. kammarkollegium den 2 april 1886 förordnades att föjande på ön Hisingen belägna torp under indragna militiebostället Castellgården: Gullstorp, Askekärr, Gullöslätt, Hamberg, Ramberg, Stora Slätten, Älvekullen, Gulleskog, Lilla Slätten, Tomtebacken, Rosenberg, Gullegrind, Nybygget och Lilla Gullöslätt i ecklesiastikt hänseende skulle överföras från Rödbo till Ytterby församling.

Delar av Ytterby kyrkoarkiv förstördes genom prästgårdens i Kungälv brand 1796.

Härad
Inlands Södre

Stift
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Ytterby
NADSE/GLA/13652
Volume from Ytterby
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Ytterby AI:1 1800 - 1805    50 SEK
Ytterby AI:2 1806 - 1812    67 SEK
Ytterby AI:3 1812    45 SEK
Ytterby AI:4 1813 - 1815    46 SEK
Ytterby AI:5 1816 - 1820    51 SEK
Ytterby AI:6 1821 - 1825    51 SEK
Ytterby AI:7 1826 - 1829    52 SEK
Ytterby AI:8 1830 - 1833    52 SEK
Ytterby AI:9 1834 - 1836    54 SEK
Ytterby AI:10 1837 - 1839    64 SEK
Ytterby AI:11 1839 - 1841    57 SEK
Ytterby AI:12 1841 - 1843    66 SEK
Ytterby AI:13 1843 - 1845    72 SEK
Ytterby AI:14 1845 - 1847    78 SEK
Ytterby AI:15 1847 - 1849    78 SEK
Ytterby AI:16 1850 - 1852    79 SEK
Ytterby AI:17 1852 - 1854    76 SEK
Ytterby AI:18 1854 - 1857    72 SEK
Ytterby AI:19 1857 - 1862    67 SEK
Ytterby AI:20 1859 - 1871    148 SEK
Ytterby AI:21 1870 - 1882    160 SEK
Ytterby AI:22 1882 - 1891    192 SEK
Ytterby AI:23 1891 - 1900    206 SEK
Ytterby AIIa:1 1900 - 1913    234 SEK
Ytterby AIIa:2 1913 - 1927    249 SEK
Ytterby AIIa:3 1928 - 1937    282 SEK
Ytterby AIIa:4 1937 - 1946    185 SEK
Ytterby AIIa:5 1937 - 1946    243 SEK
Records of non-existing persons
See: Ytterby AI:21 1879 - 1882  160 SEK
See: Ytterby AI:23 1894 - 1900  206 SEK
See: Ytterby AIIa:1 1911 - 1913  234 SEK
See: Ytterby AIIa:2 1923 - 1927  249 SEK
See: Ytterby AIIa:3 1928 - 1937  282 SEK
See: Ytterby AIIa:5 1937 - 1946  243 SEK
Migration records
See: Kungälv B:1 1802 - 1828  87 SEK
See: Kungälv B:2 1829 - 1847  90 SEK
See: Kungälv B:3 1847 - 1861  117 SEK
See: Kungälv B:4 1861 - 1880  135 SEK
See: Kungälv B:5 1881 - 1894  118 SEK
Ytterby B:1 1895 - 1916    124 SEK
Ytterby B:2 1917 - 1938    56 SEK
Ytterby B:3 1917 - 1945    93 SEK
Birth and baptism records
See: Kungälv C:1 1696 - 1730  102 SEK
Ytterby C:1 1794 - 1837    198 SEK
Ytterby C:2 1838 - 1861    108 SEK
See: Kungälv C:5 1853 - 1858  51 SEK
See: Kungälv C:6 1861 - 1875  134 SEK
See: Kungälv C:7 1876 - 1894  144 SEK
Ytterby C:3 1895 - 1920    145 SEK
Ytterby C:4 1921 - 1938    68 SEK
Confirmation records
See: Ytterby AI:12 1841 - 1842  66 SEK
Banns and marriage records
See: Ytterby C:1 1794 - 1861  198 SEK
See: Kungälv E:2 1850 - 1861  91 SEK
See: Kungälv E:3 1861 - 1891  95 SEK
See: Kungälv E:4 1892 - 1895  46 SEK
See: Ytterby C:3 1895 - 1916  145 SEK
Ytterby E:1 1917 - 1938    49 SEK
Death and funeral records
See: Ytterby C:1 1794 - 1858  198 SEK
See: Kungälv E:2 1850 - 1861  91 SEK
See: Kungälv F:2 1861 - 1891  120 SEK
See: Kungälv F:3 1892 - 1895  51 SEK
See: Ytterby B:1 1895 - 1914  124 SEK
Ytterby F:1 1914 - 1938    70 SEK
Supplements to migration records
See: Kungälv HII:1 1806 - 1821  352 SEK
See: Kungälv HII:2 1822 - 1830  370 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Kungälv KI:1 1786 - 1849  141 SEK
Ytterby KI:1 1844 - 1862    174 SEK
See: Kungälv KI:2 1861  172 SEK
Tax/census records
Ytterby Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
See: Inlands häradsskrivare FIa:285 1941  87 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
See: Inlands Södre häradsrätt 1683 - 1702   
Inventory of the estate
See: Inlands Södre häradsrätt 1704 - 1927   
See: Inlands södra häradsrätt 1928 - 1947   
See: Inlands häradsrätt 1948 - 1954   
See: Hisings, Sävedals och Kungälvs häradsrätt 1955 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 1689 - 1884   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program