Malexander

Malexander in Östergötlands län
CountyÖstergötlands län
ProvinceÖstergötland
Source typeParish / Congregation
InformationVissa områden av Malexanders församling avsöndrades vid bildandet av Ulrika församling.

T.o.m. 1961: Eget pastorat.

1962-1972: Annexförsamling i pastoratet Åsbo, Malexander och Blåvik.

1973-1991: Annexförsamling i pastoratet Ekeby, Åsbo, Malexander och Blåvik.

Fr.o.m. 1992: Annexförsamling i pastoratet Ekeby, Åsbo, Malexander, Blåvik och Rinna.

Fr.o.m. 1971 bildade församlingarna Ekeby, Åsbo, Malexander och Blåvik Ekeby kyrkliga samfällighet (total ekonomisk samfällighet). Fr.o.m. 1992 tillhör även Rinna samfälligheten.

Delar av Malexanders kyrkoarkiv förstördes vid brand 1929.

Stift:
Linköping

Härad:
T.o.m. 1898: Ydre, Göstrings och Vifolka härader.

1899-1919: Ydre och Göstrings härader.

Fr.o.m. 1920: Göstrings härad.

Större delen av socknen (15 5/8 mtl) hörde till Ydre härad. Till Göstrings härad hörde (9 3/8 mtl): Basteberg, Bränna, Danskebo, Ekeberg, Gökshult, Mo, Ormsjötorp, Sjöbo, Taskebo, Enshult, Spakarp, Skärlunda, Stjärnsund, Samvik och Skurebo. Till Vifolka härad hörde: Långstorp, Mellansjö, Uppsalatorp och Hallingsfall. Sockendelen i Vifolka härad hörde i civilt hänseende t.o.m. 1801 till Västra Hargs socken, därefter till Malexander (i kyrkligt avseende däremot även före 1801 till Malexander).
NADSE/VALA/00242
Volume from Malexander
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Malexander AI:1 1719    83 SEK
Malexander AI:2 1826 - 1831    151 SEK
Malexander AI:3 1832 - 1836    180 SEK
Malexander AI:4 1837 - 1842    209 SEK
Malexander AI:5 1843 - 1848    186 SEK
Malexander AI:6 1849 - 1855    223 SEK
Malexander AI:7 1856 - 1860    239 SEK
Malexander AI:8 1891 - 1898    186 SEK
Malexander AIIa:1 1898 - 1913    217 SEK
Malexander AIIa:2 1898 - 1913    210 SEK
Malexander AIIa:3 1914 - 1934    183 SEK
Malexander AIIa:4 1914 - 1934    183 SEK
Malexander AIIa:5 1934 - 1946    192 SEK
Records of non-existing persons
See: Malexander AIIa:1 1899 - 1913  217 SEK
See: Malexander AIIa:2 1899 - 1914  210 SEK
See: Malexander AIIa:4 1914 - 1934  183 SEK
See: Malexander AIIa:3 1914 - 1934  183 SEK
See: Malexander AIIa:5 1934 - 1945  192 SEK
Migration records
See: Malexander C:2 1747 - 1792  184 SEK
See: Malexander C:3 1796 - 1801  181 SEK
Malexander BI:1 1834 - 1860    67 SEK
Malexander BI:2 1895 - 1916    64 SEK
Malexander BI:3 1917 - 1938    82 SEK
Malexander BI:4 1939 - 1962    79 SEK
Birth and baptism records
Malexander C:1 1633 - 1744    153 SEK
Malexander C:2 1745 - 1796    184 SEK
Malexander C:3 1796 - 1834    181 SEK
Malexander C:4 1834 - 1861    139 SEK
Malexander C:5 1845 - 1860    58 SEK
Malexander C:6 1861 - 1894    259 SEK
Malexander C:7 1895 - 1915    93 SEK
Confirmation records
See: Malexander AI:5 1846 - 1849  186 SEK
See: Malexander AI:6 1850 - 1855  223 SEK
See: Malexander AI:8 1891 - 1894  186 SEK
Communion records
See: Malexander AI:2 1830  151 SEK
See: Malexander AI:6 1850 - 1855  223 SEK
See: Malexander AI:8 1891 - 1898  186 SEK
Banns and marriage records
See: Malexander C:1 1634 - 1744  153 SEK
See: Malexander C:2 1745 - 1795  184 SEK
See: Malexander C:3 1796 - 1833  181 SEK
See: Malexander C:4 1834 - 1860  139 SEK
See: Malexander C:5 1845 - 1859  58 SEK
See: Malexander C:6 1861 - 1894  259 SEK
Malexander EI:1 1895 - 1941    74 SEK
Malexander EI:2 1942 - 1969    54 SEK
Death and funeral records
See: Malexander C:1 1633 - 1744  153 SEK
See: Malexander C:2 1745 - 1795  184 SEK
See: Malexander C:3 1796 - 1833  181 SEK
See: Malexander C:4 1834 - 1861  139 SEK
See: Malexander C:5 1845 - 1859  58 SEK
See: Malexander C:6 1861 - 1894  259 SEK
Malexander F:1 1895 - 1940    93 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Malexander C:1 1658 - 1744  153 SEK
See: Malexander C:2 1745 - 1796  184 SEK
See: Malexander C:3 1796 - 1833  181 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Mjölby fögderi FIaa:39 1941  71 SEK
Inventory of the estate
See: Göstrings häradsrätt 1738 - 1918   
See: Vifolka häradsrätt 1748 - 1898   
See: Ydre häradsrätt 1748 - 1919   
See: Lysings och Göstrings domsaga (1850-1924) 1919 - 1923   
See: Folkungabygdens domsaga 1924 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet 1684 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 1684 - 1884   
Remaining documents
See: Malexander C:1 1660 - 1686  153 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program