Skaftö

Skaftö in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationGenom Kungl. brev den 21 december 1883 stadgades, att ön Skaftöland med Fiskebäckskils och Grundsunds kapell samt öarna Jonsborg och Gåsö jämte övriga väster om Skaftöland belägna öar, holmar och skär från den 1 maj 1888 skulle avsöndras från Morlanda församling och utgöra en särskild annexförsamling till Morlanda, Skaftö församling. Skaftö församling utbröts den 1 maj 1924 ur Morlanda pastorat och bildar numera eget pastorat.

Härad:
Orusts Västra

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Skaftö
NADSE/GLA/13466
Volume from Skaftö
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Skaftö AI:1 1882 - 1899    87 SEK
Skaftö AI:2 1888 - 1895    105 SEK
Skaftö AI:3 1895 - 1899    127 SEK
Skaftö AII:1 1900 - 1913    213 SEK
Skaftö AII:2 1900 - 1913    147 SEK
Skaftö AII:3 1900 - 1913    190 SEK
Skaftö AII:4 1913 - 1935    253 SEK
Skaftö AII:5 1913 - 1935    162 SEK
Skaftö AII:6 1913 - 1935    252 SEK
Records of non-existing persons
See: Skaftö AI:1 1882 - 1899  87 SEK
See: Skaftö AI:2 1888 - 1895  105 SEK
Migration records
Skaftö B:1 1888 - 1894    46 SEK
Skaftö B:2 1895 - 1938    109 SEK
Skaftö B:3 1916 - 1938    87 SEK
Birth and baptism records
Skaftö C:1 1888 - 1894    76 SEK
Skaftö C:2 1895 - 1938    230 SEK
Confirmation records
Skaftö DI:2 1895 - 1919    79 SEK
Banns and marriage records
Skaftö E:1 1888 - 1895    43 SEK
Skaftö E:2 1895 - 1938    102 SEK
Death and funeral records
Skaftö F:1 1888 - 1894    52 SEK
Skaftö F:2 1895 - 1941    180 SEK
Tax/census records
See: Orusts och Tjörns häradsskrivare FIIb:352 1941  84 SEK
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1662 - 1700   
Inventory of the estate
See: Orusts och Tjörns häradsrätt 1737 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program