Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeDistrict court
AliasTunge m fl häradsrätt; Sunnervikens häradsrätt
InformationTUNGE, STÅNGENÄS, SÖRBYGDENS OCH SOTENÄS HÄRADSRÄTT
Domsagoindelning Intill år 1683 utgjorde Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs samt Lane härader (= Sunnerviken)en domsaga.
Under perioden 1683-1698 var Lane och Stångenäs samt Inlands Nordre och Fräkne härader förenade till en domsaga. Under samma tid utgjorde Sotenäs, Sörbygdens och Tunge samt Vette, Tanums, Kville och Bullarens härader en domsaga.
Fr.o.m. 1699 utgjorde Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs härader en domsaga, Sunnervikens domsaga.
Domsagokansliets handlingar samt övriga för domsagans tingslag gemensamma handlingar har förtecknats gemensamt med Tunge m.fl. häradsrätts arkiv.
Häri ingår även Lane häradsrätts domböcker, småprotokoll m.m. före år 1736.
Tingslagsindelning T.o.m. 1682 utgjorde varje härad eget tingslag. Av nedanstående uppställning framgår tingslagsindelningen i Sunnerviken efter 1683: Tidsperiod Tingslagets omfattning 1683-1917
Lane härad 1683-1698
Stångenäs härad 1683-1698
Tunge, Sörbygdens och Sotenäs härader. 1699-1732
Stångenäs och Sotenäs härader 1699-1732 Tunge och Sörbygdens härader 1733-1917 24/8 Sörbygdens, Tunge, Sotenäs och Stångenäs härader. 1917 25/8-1970 Sunnervikens domsagas tingslag Efter 1733 hölls ting i Kvistrum (Tunge m.fl. häradsrätt) samt i Herrestad, och senare Uddevalla (Lane häradsrätt).

TUNGE härad omfattade följande församlingar: Foss, Svarteborg och Håby.

STÅNGENÄS härad omfattade följande församlingar: Bro, Brastad och Lyse.

SÖRBYGDENS härad omfattade följande församlingar: Krokstad, Hede och Sanne.

SOTENÄS härad omfattade följande församlingar: Tossene, Bärfendal och Kungshamn.

Båhus Arkivguide om Tunge häradsrätt

Båhus Arkivguide om Stångenäs häradsrätt

Båhus Arkivguide om Sörbygdens häradsrätt

Båhus Arkivguide om Sotenäs häradsrätt
NADSE/GLA/11098
Volume from Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1660 -   
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:1 1738 - 1754    614 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:2 1755 - 1760    843 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:3 1761 - 1764    742 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIb:1 1762 - 1780    159 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:4 1765 - 1770    733 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:5 1771 - 1776    833 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:6 1777 - 1783    818 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIb:2 1781 - 1816    201 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:7 1784 - 1788    910 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:8 1789 - 1793    775 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:9 1794 - 1798    775 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:10 1799 - 1804    828 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:11 1800    278 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:12 1805 - 1809    915 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:13 1810 - 1814    879 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:14 1815 - 1820    780 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:15 1821 - 1825    764 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:16 1826 - 1829    751 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:17 1830 - 1833    904 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:18 1834 - 1837    817 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:19 1838 - 1840    761 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:20 1841 - 1844    855 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:21 1845 - 1848    975 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:22 1849 - 1852    835 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:23 1852 - 1854    605 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:24 1855 - 1856    533 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:25 1857 - 1860    898 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:26 1861 - 1862    566 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:27 1863 - 1865    703 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:28 1866 - 1867    638 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:29 1868    633 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:30 1869 - 1870    507 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:31 1871 - 1872    423 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:32 1873 - 1875    679 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:33 1875    123 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:34 1876 - 1878    579 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:35 1879 - 1881    612 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:36 1882 - 1884    621 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:37 1885 - 1886    499 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:38 1887 - 1888    429 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:39 1889 - 1890    585 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:40 1891 - 1892    654 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:41 1893 - 1894    616 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:42 1895 - 1896    648 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:43 1897 - 1898    615 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:44 1899 - 1900    747 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:45 1901    672 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:46 1902    448 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:47 1903    381 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:48 1904    342 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:49 1905    377 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:50 1906    386 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:51 1907    368 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:52 1908    458 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:53 1909    316 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:54 1910    357 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:55 1911    364 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:56 1912    357 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:57 1913    408 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:58 1914    367 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:59 1915    396 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:60 1916    414 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt FIIa:61 1917    255 SEK
Estate inventory registers
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt BouReg:1 1738 - 1833    225 SEK
Remaining documents
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:1 1660 - 1675    264 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:1 1661 - 1675  264 SEK
See: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:3 1680  144 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:2 1681 - 1685  226 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:2 1681 - 1685    226 SEK
See: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:5 1683  199 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:3 1686 - 1690  247 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:3 1686 - 1690    247 SEK
See: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:7 1687  202 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:4 1691 - 1694  233 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:4 1691 - 1694    233 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:5 1695 - 1698  226 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:5 1695 - 1698    226 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:6 1699 - 1700  151 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:7 1699 - 1700  150 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:6 1699 - 1700    151 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:7 1699 - 1700    150 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:8 1701 - 1704  258 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:8 1701 - 1704    258 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:9 1705 - 1707  232 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:9 1705 - 1707    232 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:10 1708 - 1711  199 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:10 1708 - 1711    199 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:11 1712 - 1715  223 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:11 1712 - 1715    223 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:12 1716 - 1719  212 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:12 1716 - 1719    212 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:13 1720 - 1721  148 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:13 1720 - 1721    148 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:14 1722 - 1723  261 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:14 1722 - 1723    261 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:14 1723  261 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:14 1723  261 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:15 1724 - 1725  232 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:15 1724 - 1725  232 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:15 1724 - 1725  232 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:15 1724 - 1725    232 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:16 1726  212 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:16 1726  212 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:16 1726  212 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:16 1726    212 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:17 1727 - 1728  355 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:17 1727 - 1728  355 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:17 1727 - 1728  355 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:17 1727 - 1728    355 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:18 1729  194 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:18 1729  194 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:18 1729  194 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:18 1729    194 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:19 1730  155 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:19 1730  155 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:19 1730  155 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:19 1730    155 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:20 1731  181 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:20 1731  181 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:20 1731  181 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:20 1731    181 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:21 1732  153 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:21 1732  153 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:21 1732  153 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:21 1732    153 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:22 1733 - 1734  223 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:22 1733 - 1734  223 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:22 1733 - 1734  223 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:22 1733 - 1734    223 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:23 1734 - 1740  729 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:23 1734 - 1740  729 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:23 1734 - 1740  729 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:23 1734 - 1740    729 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:24 1741 - 1747  861 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:24 1741 - 1747  861 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:24 1741 - 1747  861 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:24 1741 - 1747    861 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt EI:1 1747 - 1837    67 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:25 1748 - 1750  720 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:25 1748 - 1750  720 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:25 1748 - 1750  720 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:25 1748 - 1750    720 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  746 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  746 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:26 1751 - 1752  746 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:26 1751 - 1752    746 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  724 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  724 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:27 1753 - 1754  724 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:27 1753 - 1754    724 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:29 1758 - 1760  1065 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:29 1758 - 1760  1065 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:29 1758 - 1760  1065 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:29 1758 - 1760  1065 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:29 1758 - 1760    1065 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:30 1761 - 1762  1177 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:30 1761 - 1762  1177 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:30 1761 - 1762  1177 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:30 1761 - 1762  1177 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:30 1761 - 1762    1177 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt CIIIa:1 1762 - 1819    184 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:31 1763 - 1764  871 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:31 1763 - 1764  871 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:31 1763 - 1764  871 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:31 1763 - 1764  871 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:31 1763 - 1764    871 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:32 1765 - 1766  875 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:32 1765 - 1766  875 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:32 1765 - 1766  875 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:32 1765 - 1766  875 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:32 1765 - 1766    875 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 1767 - 1768  1201 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 1767 - 1768  1201 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 1767 - 1768  1201 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 1767 - 1768  1201 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 1767 - 1768    1201 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:34 1769  779 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:34 1769  779 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:34 1769  779 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:34 1769  779 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:34 1769    779 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:35 1770  717 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:35 1770  717 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:35 1770  717 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:35 1770  717 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:35 1770    717 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:36 1771  672 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:36 1771  672 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:36 1771  672 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:36 1771  672 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:36 1771    672 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 1772  551 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 1772  551 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 1772  551 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 1772  551 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 1772    551 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 1773  802 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 1773  802 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 1773  802 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 1773  802 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 1773    802 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:39 1774  801 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:39 1774  801 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:39 1774  801 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:39 1774  801 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:39 1774    801 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:40 1775  810 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:40 1775  810 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:40 1775  810 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:40 1775  810 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:40 1775    810 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776  616 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776  616 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776  616 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776  616 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776  616 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:41 1776    616 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777  686 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777  686 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777  686 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777  686 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777  686 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:42 1777    686 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778  642 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778  642 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778  642 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778  642 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778  642 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:43 1778    642 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779  603 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779  603 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779  603 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779  603 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779  603 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:44 1779    603 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780  633 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780  633 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780  633 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780  633 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780  633 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:45 1780    633 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781  624 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781  624 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781  624 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781  624 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781  624 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:46 1781    624 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782  626 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782  626 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782  626 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782  626 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782  626 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:47 1782    626 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783  596 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783  596 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783  596 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783  596 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783  596 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:48 1783    596 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784  608 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784  608 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784  608 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784  608 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784  608 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:49 1784    608 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785  667 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785  667 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785  667 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785  667 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785  667 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:50 1785    667 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786  581 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786  581 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786  581 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786  581 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786  581 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:51 1786    581 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787  601 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787  601 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787  601 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787  601 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787  601 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:52 1787    601 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788  532 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788  532 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788  532 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788  532 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788  532 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:53 1788    532 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789  573 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789  573 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789  573 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789  573 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789  573 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:54 1789    573 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790  547 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790  547 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790  547 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790  547 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790  547 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:55 1790    547 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791  668 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791  668 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791  668 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791  668 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791  668 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:56 1791    668 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792  727 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792  727 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792  727 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792  727 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792  727 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:57 1792    727 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793  691 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793  691 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793  691 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793  691 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793  691 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:58 1793    691 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794  877 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794  877 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794  877 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794  877 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794  877 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:59 1794    877 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795  837 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795  837 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795  837 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795  837 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795  837 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:60 1795    837 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797  913 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797  913 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797  913 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797  913 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797  913 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:62 1797    913 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813  670 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813  670 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813  670 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813  670 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813    670 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:78 1813  670 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814  459 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814  459 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814  459 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814  459 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814    459 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:79 1814  459 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815  834 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815  834 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815  834 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815  834 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815    834 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:80 1815  834 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816  661 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816  661 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816  661 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816  661 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816    661 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:81 1816  661 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817  638 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817  638 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817  638 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817  638 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817    638 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:82 1817  638 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818  741 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818  741 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818  741 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818  741 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818    741 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:83 1818  741 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819  735 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819  735 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819  735 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819  735 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819    735 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:84 1819  735 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820  703 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820  703 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820  703 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820  703 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820    703 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:85 1820  703 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821  781 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821  781 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821  781 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821  781 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821    781 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:86 1821  781 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822  849 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822  849 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822  849 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822  849 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822    849 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:87 1822  849 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823  705 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823  705 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823  705 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823  705 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823    705 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:88 1823  705 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824  831 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824  831 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824  831 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824  831 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824    831 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:89 1824  831 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842  414 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842  414 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842  414 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842  414 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842    414 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:116 1842  414 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843  1113 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843  1113 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843  1113 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843  1113 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843    1113 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:117 1843  1113 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859  450 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859  450 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859  450 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859  450 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859    450 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:145 1859  450 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860  405 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860  405 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860  405 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860  405 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860    405 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:146 1860  405 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873  480 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873  480 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873  480 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873  480 SEK
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873    480 SEK
See: Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:187 1873  480 SEK

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program