Trehörna

Trehörna in Jönköpings län
CountyJönköpings län
Other countiesJönköpings län
Source typeParish / Congregation
AliasS:t Johannis
InformationNamn: förr även Sankt Johannis.

Trehörna församling bildades på 1640- och 1650-talen av hemman, som dittills tillhört Stora Åby församling i Östergötlands län (7 1/8 mtl) samt Linderås (4 3/8 mtl) och Säby (1 1/4 mtl) församlingar i Jönköpings län. Ytterligare hemman har sedermera tillkommit. 1862 tillades 2 13/16 mtl från Säby (Bråmålen, Lillefall, Lärkemålen m.fl.) och 1863 1/4 mtl från Stora Åby (Lilla Sandkulla?). 1905 tillkom 4 mtl från Rinna församling i Göstrings härad (Bjärsjö m.fl.). Även vid andra tillfällen har tillskott ägt rum. I civilt hänseende blev Trehörnas östgötadel en självständig enhet på 1710-talet (hemmanen är i 1714 års jordebok uppförda under Stora Åby men bildar i 1719 års mantalslängd Trehörna socken). Församlingens två smålandsdelar har i civilt hänseende räknats som "skatar" inom respektive Säby och Linderås socknar. År 1895 överfördes några fastigheter i kyrkligt avseende från Trehörna till Linderås och Säby.

T.o.m. 1961: Eget pastorat.

1962-1997: Annexförsamling i pastoratet Rök, Heda, Västra Tollstad, Trehörna och Svanshals.

Fr.o.m. 1998: Annexförsamling i pastoratet Ödeshög, Stora Åby, Rök, Heda, Västra Tollstad, Trehörna och Svanshals.

Stift:
Linköping

Härad:
T.o.m. 1894: Lysings härad (Östergötlands län) och Norra Vedbo härad (Jönköpings län).

Fr.o.m. 1895: Lysings härad (Östergötlands län).
NADSE/VALA/00387
Volume from Trehörna
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Trehörna AI:1 1789 - 1797    108 SEK
Trehörna AI:2 1806 - 1819    150 SEK
Trehörna AI:3 1819 - 1824    121 SEK
Trehörna AI:5 1822 - 1835    93 SEK
Trehörna AI:4 1824 - 1835    113 SEK
Trehörna AI:6 1836 - 1849    151 SEK
Trehörna AI:7 1836 - 1849    93 SEK
Trehörna AI:8 1850 - 1860    141 SEK
Trehörna AI:9 1850 - 1860    79 SEK
Trehörna AI:10 1861 - 1865    152 SEK
Trehörna AI:11 1866 - 1870    156 SEK
Trehörna AI:12 1871 - 1875    153 SEK
Trehörna AI:13 1876 - 1880    106 SEK
Trehörna AI:14 1881 - 1885    121 SEK
Trehörna AI:15 1886 - 1895    142 SEK
Trehörna AII:1 1896 - 1901    151 SEK
Trehörna AII:2 1902 - 1918    250 SEK
Trehörna AII:3 1919 - 1934    218 SEK
Trehörna AII:4 1935 - 1946    222 SEK
Records of non-existing persons
See: Trehörna AII:2 1902 - 1918  250 SEK
See: Trehörna AII:3 1919 - 1934  218 SEK
See: Trehörna AII:4 1935 - 1946  222 SEK
Migration records
See: Trehörna C:2 1693 - 1751  150 SEK
See: Trehörna C:3 1779 - 1806  236 SEK
Trehörna BI:1 1817 - 1860    60 SEK
Trehörna BI:2 1861 - 1878    50 SEK
Trehörna BI:3 1879 - 1894    50 SEK
Trehörna BI:4 1895 - 1915    63 SEK
See: Trehörna C:11 1916 - 1943  128 SEK
Trehörna BII:1 1939 - 1969    66 SEK
Birth and baptism records
Trehörna C:1 1652 - 1668    90 SEK
See: Trehörna LIb:1 1693 - 1697  139 SEK
Trehörna C:2 1693 - 1754    150 SEK
Trehörna C:3 1754 - 1799    236 SEK
Trehörna C:4 1800 - 1844    212 SEK
Trehörna C:5 1844 - 1866    97 SEK
Trehörna C:6 1845 - 1866    120 SEK
Trehörna C:7 1861 - 1864    65 SEK
Trehörna C:8 1861 - 1888    159 SEK
Trehörna C:9 1888 - 1894    51 SEK
Trehörna C:10 1895 - 1915    133 SEK
Trehörna C:11 1916 - 1945    128 SEK
Confirmation records
See: Trehörna EI:2 1895 - 1908  62 SEK
Banns and marriage records
See: Trehörna C:1 1652 - 1668  90 SEK
See: Trehörna LIb:1 1693 - 1697  139 SEK
See: Trehörna C:2 1693 - 1753  150 SEK
See: Trehörna C:3 1754 - 1811  236 SEK
See: Trehörna C:4 1812 - 1844  212 SEK
See: Trehörna C:5 1844 - 1864  97 SEK
See: Trehörna C:6 1845 - 1865  120 SEK
See: Trehörna C:7 1861 - 1864  65 SEK
See: Trehörna C:8 1861 - 1869  159 SEK
Trehörna EI:1 1870 - 1894    46 SEK
Trehörna EI:2 1895 - 1913    62 SEK
Trehörna EI:3 1914 - 1969    64 SEK
Death and funeral records
See: Trehörna C:1 1652 - 1668  90 SEK
See: Trehörna LIb:1 1693 - 1697  139 SEK
See: Trehörna C:2 1693 - 1754  150 SEK
See: Trehörna C:3 1754 - 1799  236 SEK
See: Trehörna C:4 1800 - 1844  212 SEK
See: Trehörna C:5 1844 - 1865  97 SEK
See: Trehörna C:6 1845 - 1861  120 SEK
See: Trehörna C:7 1861 - 1866  65 SEK
See: Trehörna C:8 1861 - 1894  159 SEK
See: Trehörna C:10 1895 - 1935  133 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Trehörna C:1 1665 - 1678  90 SEK
See: Trehörna LIb:1 1693 - 1696  139 SEK
See: Trehörna C:2 1693 - 1753  150 SEK
See: Trehörna C:3 1754 - 1812  236 SEK
See: Trehörna C:4 1813 - 1833  212 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Mjölby fögderi FIaa:81 1941  65 SEK
Inventory of the estate
See: Lysings häradsrätt 1688 - 1918   
See: Norra Vedbo häradsrätt 1690 - 1894   
See: Lysings och Göstrings domsaga (1850-1924) 1919 - 1923   
See: Folkungabygdens domsaga 1924 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet 1684 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 1684 - 1884   
See: Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 1686 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Smålands husarregemente 1692 - 1884   
Remaining documents
See: Trehörna C:2 Okänt  150 SEK
See: Trehörna C:1 1652 - 1673  90 SEK
Trehörna LIb:1 1693 - 1720    139 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 354 915

More info about our color images

  CartStart the program