Bromanderska samlingen

Bromanderska samlingen in Värmlands län
CountyVärmlands län
ProvinceVärmland
Source typePrivate archives
InformationBromanderska samlingen utgöres, i korthet, av framlidne domprosten C. V. Bromanders (1865-1963) under ett långt liv och med ständigt levande intresse samlade personhistoriska, topografiska och andra uppgifter i olika ämnen. Något år efter Bromanders frånfälle blev Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad huvudman för samlingen.
Det omfattande materialet har på Sällskapets uppdrag ordnats och konserverats av f. majoren N. F. Bergqvist.
NADSE/VA/50042
Volume from Bromanderska samlingen
  Genealogy investigation
Biography

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Genealogy investigation
Bromanderska samlingen 35 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 36 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 37 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 38 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 39 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 40 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 41 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 42 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 43 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 44 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 45 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 46 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 47 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 48 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 49 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 50 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 51 Okänt    325 SEK
Bromanderska samlingen 52 Okänt    325 SEK
Biography
Bromanderska samlingen 53 Okänt    375 SEK
Bromanderska samlingen 54 Okänt    375 SEK

NUMBER OF IMAGES

85 996 430

More info about our color images

  CartStart the program